logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizika B. Sc. > Elektronika laboratórium

Elektronika laboratórium

Tárgy neve Elektronika laboratórium
Tárgykód BMETE80AF03
Oktató Dr. Pór Gábor
Előkövetelmény BMEVIMIA026 (Elektronika 1.)
Kreditpont 2
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 0/0/2
Követelmény Félévközi jegy

A tantárgy leírása

A tantárgy leírása

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a korszerű méréstechnikai alkalmazások alapáramköreivel, valamint gyakorlati tudást szerezzenek ilyen jellegű munkák kiadásához és ellenőrzéséhez. Többek között lehetőség nyílik a képzés kerebében az alapműszerek (oszcilloszkóp, multiméter, jelgenerátor) használatának elsajátítására, és az interneten található alkatrész-adatbázisok megismerésére, adatlapok gyakorlati alkalmazására a mérések megtervezésében.

 

Mérésleírások, segédanyagok: http://www.reak.bme.hu/munkatarsak/farkas-viktor/oktatas.html

 

A mérések rövid leírása:

  • Alapvető elektronikai kapcsolások gyakorlati alkalmazása:

1. Jelek előállítása multivibrátorokkal. Egy áramkör készre gyártása – forrasztás; Jelterjedés hatása az átvitt jelre.

2. Műveleti erősítők alapkapcsolásai; Nagyfrekvencia hatása, és kiküszöbölése: Miller effektus

3. Feszültség-összehasonlítók - Schmitt-trigger; Oszcillátor vizsgálata

4. Koincidencia áramkör mérése, jelsorozatok vizsgálata

  • Számítógépes méréstechnika:

5. Hőáramlás vizsgálata számítógépes mintavételezéssel, fluktuációk kiértékelése. Sebesség meghatározása korrelációs módszerrel.

6. A lock-in elv bemutatása és gyakorlása. Szemléltetés számítógépes szimulációval.