logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizika B. Sc. > Bevezetés a mérések kiértékelésébe

Bevezetés a mérések kiértékelésébe

Tárgy neve Bevezetés a mérések kiértékelésébe
Tárgykód BMETE80AF02
Oktató Dr. Szatmáry Zoltán
Előkövetelmény BMETE91AK00 (Lineáris algebra), BMETE91AK01 (Lineáris algebra gyakorlat)
Kreditpont 2
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

Valószínűségelméleti alapfogalmak. Mérési eredmény, eloszlásfüggvény, átlag, szórás, kovariancia. Poisson-eolszlás, Gauss-eloszlás, Student-eloszlás, khi-négyzet-eloszlás, konfidenciaintervallumok. Paraméterbecslés. Statisztika fogalma, becsült paraméterek. Becslések tulajdonságai: torzítatlanság, hatékonyság, konzisztencia. Legkisebb négyzetek módszere. Normálegyenletek és megoldásuk. Becsült paraméterek szórásának becslése. Példák mérések kiértékelésére. Lineáris regresszió. Görbék simítása. Nemlineáris illesztések kezelése, iteráció. Korrekciók, pl. holtidő-korrekció. Metrológiai alapfogalmak. Szisztematikus és statisztikus hiba. Korrekciók figyelembevétele. Mérési bizonytalanság fogalma, becslési módszerei. Példák mérési eredmények bemutatásának formájára. Grafikonok készítése. Hibás mérések. Kiszóró pontok felismerése és kezelése.