logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Energetikai mérnök M. Sc., 2013/2014 tavaszi vagy későbbi féléves kezdés esetén > Oktatott tárgyaink

Kérjük, elsőként olvassa át a Gépészmérnöki kar által készített Képzési tájékoztatóban
foglalt - 2013-2014 tanévtől érvényes - módosított tantervet!

 

Az energetikai mérnöki mesterszak (MSc)  atomenergetika specializáción oktatott
tárgyaink a 2013/2014. tanév 2. félévtől beiratkozott hallgatók számára az alábbiak.

 

Természettudományos alapismeretek tantárgyblokk:

Szakmai törzsanyag tantárgyblokk:

Diplomatervezés tantárgyblokk:

  • Diplomatervezés A1 (BMETE80ME25)
  • Diplomatervezés B1 (BMETE80ME26)

Differenciált szakmai ismeretek tantárgyblokk:

  • Atomerőművi üzemzavar-elemzések1 (BMETE80ME06)
  • Atomenergetika szeminárium (BMETE80ME24)
  • Atomreaktorok üzemtana (BMETE80ME18)
  • Nukleáris mérések1 (BMETE80ME14)
  • Tervezési feladat1 (BMETE80ME27)
  • Kötelezően választható 2. tárgy
  • Kötelezően választható 3. tárgy
  • Kötelezően választható 4. tárgy

A tantervben szereplő Kötelezően választható tárgy 2-4. az alábbi listából választandó:

Kritérium követelmények:


Szakmai gyakorlat teljesítése (a korábbi, pl. BSc-s teljesítés elfogadása nem lehetséges!),
melyet a "Szakmai gyakorlat1 (BMETE80ME15)" tárgy felvételével és az aláírás
bejegyzésével kell teljesíteni, továbbá a differenciált szakmai ismeretek csoportban
szereplő tárgyak teljesítéséhez szükséges előzetes ismeretek meglétének ellenőrzésére
szolgáló "Nukleáris alapok (BMETE80ME23)" tárgy teljesítése.

 

1Lásd: