logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Energetikai mérnök M. Sc., 2013/2014 őszi vagy korábbi féléves kezdés esetén > Reaktorszabályozás és műszerezés

Reaktorszabályozás és műszerezés

Tárgy neve Reaktorszabályozás és műszerezés
Tárgykód BMETE80ME12
Oktató Dr. Pór Gábor
Előkövetelmény -
Kreditpont 3
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/1/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

A reaktor irányitástechnikai tulajdonságai. A kritikus modellbőől levezethető reaktorállapotok. Hőmérsékélet és mérgeződési visszahatás modellek. Transzfer függvény, átmeneti függvény.

A reaktor mért paraméterei. Zónán belüli mérések és detektoraik. Zónán kivüli mérések, mérési szakaszok.

Neutron mérőláncok. Impulzus és integráló üzemű neutron mérőláncok. Periódusmérés. Jelek fluktuációjának mérésén alapuló (Cambell) mérőláncok. Üzemi reaktivitásmérés.

Technológiai paraméterek mérőláncai. Hőmérséklet nyomás, vizszint, vizparaméterek (pH, vezetőképesség) mérése.

Szabályozórudak, beavatkozók, helyzetjelzők. Alapvető reaktorfizikai paraméterek és biztonsági limitek. Konstrukciós megoldások.

Operátort segitő számitógépes informáciiós rendszerek. Ember-gép kapcsolat, biztonsági szempontok, baleseti állapotjelző rendszer.

Reaktorszabályozás. Kézi szabályozás, automatikus szabályozás. Automatikus szabályozás a teljesitménytartományban. Stabilitás és tranziense viselkedés. Optimális szabályozási kritériumok és megvalósitási lehetőségei.

Biztonságvédelmi rendszerek. Alapvető bioztonsági kritériumok teljesitése.Védelmi rendszer struktúrája, redundancia, diverzitás és tesztelési stratégiák beépitése.

Biztonságvédelmi rendszer megbizhatósági analizise. Az analizis módszereinek elemei. Az ember szerepének értékelése. Szoftvert tartalmazó rendszer kérdései.