logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Energetikai mérnök M. Sc., 2013/2014 őszi vagy korábbi féléves kezdés esetén > Radioaktív hulladékok biztonsága

Radioaktív hulladékok biztonsága

Tárgy neve Radioaktív hulladékok biztonsága
Tárgykód BMETE80ME00
Oktató Dr. Zagyvai Péter
Előkövetelmény -
Kreditpont 2
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 1/0/1
Követelmény Félévközi jegy

A tantárgy leírása

A radioaktív hulladékokra vonatkozó nemzetközi és magyarországi szabályzás elvei és gyakorlata, a radioaktív hulladékok összetett kategorizálásának alapjai, kapcsolata a sugárvédelem más területeivel. Kategorizálás a hulladékok aktivitás-koncentrációja, felezési ideje, halmazállapota és a hulladékcsomagok egyéb sajátosságai alapján. A radioaktív hulladék keletkezésével járó tevékenységek bemutatása, az egyes alkalmazásokhoz kapcsolható hulladékok fizikai, kémiai és sugárvédelmi sajátosságai. Üzemeltetési és leszerelési radioaktív hulladékok. A radioaktív hulladékok feldolgozásának, immobilizálásának és biztonságos elhelyezésének részletes bemutatása, a nukleáris és sugár-egészségügyi biztonság szempontjainak kiemelésével. Egyes hulladékfajták újrahasznosítása. A radioaktív hulladékok biztonságos elhelyezésének minősítésére szolgáló analitikai és anyagvizsgálati eljárások.