logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Energetikai mérnök M. Sc., 2013/2014 őszi vagy korábbi féléves kezdés esetén > Bevezetés a fúziós plazmafizikába

Bevezetés a fúziós plazmafizikába

Tárgy neve Bevezetés a fúziós plazmafizikába
Tárgykód BMETE80ME02
Oktató Pokol Gergő
Előkövetelmény -
Kreditpont 2
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/0
Követelmény Félévközi jegy

A tantárgy leírása

 • Energiatermelés, fúziós reaktor felépítése, Lawson-kritérium, plazma alapok.
 • Inerciális fúzió.
 • Töltött részecskék ütközésmentes mozgása mágneses térben.
 • Termodinamikai egyensúly, ionizációs és sugárzási folyamatok plazmában.
 • Mágneses összetartás: konfigurációk.
 • Részecskék ütközése plazmában: ellenállás, transzport.
 • Bevezetés mágnesezett plazmák elméleti leírásába: kinetikus elmélet, MHD.
 • Hullámok plazmában.
 • Mágnesesen összetartott plazma egyensúlya, instabilitások.
 • Laboratóriumi kísérletek: plazma előállítás, fűtés, plazma-fal kapcsolat.
 • Plazmadiagnosztika, méréstechnika.
 • Aktuális eredmények mágneses összetartású berendezéseknél.