logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Energetikai mérnök B. Sc. > Speciális laboratórium AE

Speciális laboratórium AE

Tárgy neve Speciális laboratórium AE
Tárgykód BMETE80AE18
Oktató Dr. Zsolnay Éva
Előkövetelmény  
Kreditpont 3
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 0/0/3
Követelmény Félévközi jegy

A tantárgy leírása

A félév során az alábbi választékból kerülnek mérések a programba, a hallgatók által választott diplomaterv tematikájának megfelelően.

 1. Neutronfluxuseloszlások mérése (makro és mikroeloszlások, azimutális, radiális és axiális irányú eloszlások)
 2. Spektrális paraméterek mérése a reaktorzónában
 3. Termikus neutronfluxus mérése
 4. Neutronabszorbensek reaktivitás-értékességének mérése
 5. Üregeffektus mérése, Termikusneutronok diffúziós hosszának mérése
 6. Későneutron paraméterek mérése, uránkoncentráció meghatározása
 7. Mérések szubkritikus rendszeren, kritikussági kísérlet a reaktoron
 8. Neutrondózis meghatározása néhány csoportos neutronspektrum mérés alapján
 9. Neutronaktivációs analízis
 10. Nukleáris detektorok paramétereinek vizsgálata
 11. Külöböző anyagok neutron- és gamma- védelmi tulajdonságainak vizsgálata
 12. Szabályzórúd kalibrálása szubkritikus rendszeren
 13. Feyman-alfa mérés
 14. 235U/238U arányának meghatározása az urán hasadási termékeinek elemzése alapján