logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Energetikai mérnök B. Sc. > Reaktorfizika mérnököknek

Reaktorfizika mérnököknek

Tárgy neve Reaktorfizika mérnököknek
Tárgykód BMETE80AE02
Oktató Dr. Szatmáry Zoltán
Előkövetelmény BMETE80AE00 (Mag- és neutronfizika), BMETE90AX02 (Matematika A2), BMETE80AE01 (Atomenergetikai alapismeretek)
Kreditpont 4
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 3/1/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

  • Alapfogalmak: hatáskeresztmetszet, szabad úthossz, szórási, rugalmatlan szórási és hasadási magfüggvény, neutronfluxus, neutronáram, reakciógyakoriság, nettó kifolyás.

  • Diffúzióelmélet, Fick-törvény, diffúzióegyenlet folytonos energiaváltozóval. Időfüggő és időfüggetlen esetek, sokszorozási tényező mint sajátérték.

  • Reaktorfizika alaptétele, egycsoport-elmélet, anyagi és geometriai görbületi paraméter, a kritikusság feltétele. Diffúzióegyenlet megoldása egyszerű geometriákban.

  • Neutronok lassulása, rugalmas szórási magfüggvény meghatározása, lassulási sűrűség, lassulási modellek. Rezonanciaabszorpció, Doppler-effektus. Rezonanciaintegrál homogén és heterogén közegekben. Termalizáció. Neutronspektrum

  • Sokcsoport- és kevéscsoport-diffúziós közelítés. Kevéscsoport-diffúzióegyenlet numerikus megoldása.

  • Pontkinetikai egyenlet. Reciprokóra egyenlet. A reaktivitás mérésének módszerei. Reaktivitástényezők. A reaktor megszaladása.

  • Kiégés. Urán- és tóriumlánc. A nehéz elemek kiégése. Konverziós tényező. Hasadási termékek felhalmozódása, Xe-effektus.