logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Energetikai mérnök B. Sc. > Radioanalitika

Radioanalitika

Tárgy neve Radioanalitika
Tárgykód BMETE80AE11
Oktató Dr. Szalóki Imre
Előkövetelmény BMETE80AE06 (Nukleáris méréstechnika)
Kreditpont 2
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

  • Radioizotópok a természetben:

    kozmogén és terresztriális izotópok (bomlási sorok), antropogén izotópok
  • Nukleogenézis, az elemek és a radioizotópok keletkezése

  • Radioizotópok meghatározása radiokémiai módszerekkel (izotóphigítás, kémiai feldolgozás és nukleáris spektroszkópia)

  • Kémiai elválasztási eljárások (ioncsere, extrakció, csapadék-leválsztás, desztilláció, elektrolízis)

  • Hosszú felezési idejű alfabomló, bétabomló nuklidok elemzése (trícium, C-14, Sr izotópok, urán izotópok, transzurán izotópok meghatározása)

  • Bevezetés a nukleáris kémiai technológiákba: atomreaktorok üzemanyagának előállítása, a kiégett üzemanyag újrafeldolgozása és a radioaktív hulladékok feldolgozása