logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Energetikai mérnök B. Sc. > Nukleáris méréstechnika

Nukleáris méréstechnika

Tárgy neve Nukleáris méréstechnika
Tárgykód BMETE80AE06
Oktató Dr. Czifrus Szabolcs
Előkövetelmény BMETE80AE00 (Mag- és neutronfizika), BMETE80AE07 (Környezeti sugárvédelem), ElektronikaAlk.
Kreditpont 2
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 1/0/1
Követelmény Félévközi jegy

A tantárgy leírása

 • Elemi részecskék csoportosítása. Sugárzások és anyag kölcsönhatása.

 • A részecskedetektálás alapelvei.

 • Detektorok általános jellemzői. Detektorok csoportosítása típus és felhasználás szerint.

 • Gázionizációs detektorok: ionkamrák, proporcionális számlálók, GM csövek. Működési elv. Karakterisztikák. Alkalmazások.

 • Szcintillációs detektorok, működési elvük szerves és szervetlen kristályoknál, szcintillátor anyagok. Kis és nagy méretű kristályok, alkalmazások.

 • Félvezető detektorok, típusok, alkalmazási területek.

 • Spektroszkópiai alapismeretek, a különböző spektroszkópiai alkalmazások detektortípusai.

 • Neutronok detektálása: alapelvek, detektortípusok, alkalmazások.

 • Nukleáris létesítményekben használatos detektortípusok. Ex-core és in-core detektorok.

 • Dozimetriai detektorok működési elvei.

 • Speciális detektorok.

 • Különleges méréstechnikai módszerek. Kis és nagy aktivitások mérése.

 • A méréskiértékelés matematikai statisztikai alapjai.