logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Energetikai mérnök B. Sc. > Nukleáris elektronika

Nukleáris elektronika

Tárgy neve Nukleáris elektronika
Tárgykód BMETE80AE13
Oktató Dr. Pór Gábor
Előkövetelmény ElektronikaAlk
Kreditpont 2
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 1/0/1
Követelmény Félévközi jegy

A tantárgy leírása

  • Bemutatjuk az elektronika elemi építőköveit jelentő alapkapcsolásokkal, mint az elemi erősítő, a Smitt trigger, foglalkozunk a Miller effektus és a koincidencia áramkörök működési elvével.

  • A gyakorlati rész során a hallgatók maguk is építenek egy működő elektronikai kapcsolást (pl. billenő áramkört).

  • A tantárgy nagyobb részét a nukleáris láncokban alkalmazott elektronikai módszerek megismerése jelenti, ami tartalmazza: a detektorok illesztését, a jelformálást, a differenciáló, integráló erősítők alapjait és módszertanát, valamint bemérését, a töltésérzékeny erősítőket, az analóg-digitál átalakítókat, a jel áram és frekvencia átviteli formáit, a jelátvitelt, a jel/zajviszonyok meghatározását.

  • Feldolgozástechnika előkészítéseként oktatjuk a beütésszám számlálást és holtidő problémáit, a koincidencia áramkörök gyakorlatát, neutron- és más sugárzás mérőláncok felépítését.

  • Foglalkozunk a különböző típusú analizátorokkal, és adatgyűjtő rendszerekkel.