logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Energetikai mérnök B. Sc. > Laboratóriumi mérések 1.

Laboratóriumi mérések 1.

Tárgy neve Laboratóriumi mérések 1.
Tárgykód BMETE80AE09
Oktató Dr. Zsolnay Éva
Előkövetelmény BMETE80AE00 (Mag- és neutronfizika), BMETE80AE01 (Atomenergetikai alapismeretek), BMETE80AE07 (Környezeti sugárvédelem)
Kreditpont 3
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 0/0/3
Követelmény Félévközi jegy

A tantárgy leírása

A tantárgy keretében 14 db különböző laboratóriumi mérést végeznek a hallgatók, egyenként három óra terjedelemben az alábbi tartalommal:

  1. Sugár- és környezetvédelem: Neutron- és gamma--dózisteljesítmény mérések; Környezeti aktivitás meghatározása, Egésztest számlálás (3 db mérés).
  2. Mag- és neutronfizika, Reaktorfizika: Különböző típusú nukleáris detektorok vizsgálata, Termikus neutronfluxus meghatározása aktivációs módszerrel, Külöböző anyagok neutron- és gamma- védelmi tulajdonságainak vizsgálata, Későneutron paraméterek mérése és uránkoncentráció meghatározása, Üregeffektus mérése, Neutronabszorbensek reaktivitás-értékességének meghatározása, Termikus diffúzióshossz mérése, Reaktor- üzemeltetési gyakorlat (11 db mérés).