logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Energetikai mérnök B. Sc. > Környezeti sugárvédelem

Környezeti sugárvédelem

Tárgy neve Környezeti sugárvédelem
Tárgykód BMETE80AE07
Oktató Dr. Zagyvai Péter
Előkövetelmény  
Kreditpont 3
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/1
Követelmény Félévközi jegy

A tantárgy leírása

 • A radioaktivitással kapcsolatos alapismeretek összefoglalása. Az ionizáló sugárzás és az anyagi közeg közti kölcsönhatások.
 • A sugárzási energia fizikai, kémiai, biokémiai és biológiai hatása. Az ionizáló sugárzások hatása az élő szervezetekre, az emberre.
 • Dózisdefiníciók. Dózis számítása és mérése. Külső és belső sugárterhelés.
 • A radioaktív nuklidok terjedése az élő szervezetekben.
 • A sugárvédelem alapelvei. A dóziskorlátozási rendszer. Sugárvédelmi szabályozás.
 • Az emisszió és az immisszió kapcsolata.
 • Műszaki sugárvédelem. Baleseti helyzetek kezelése.
 • A természetes radioaktivitás előfordulása a szervetlen és az élő környezetben. A lakosság természetes sugárterhelésének összetevői.
 • Radioizotópok orvosi alkalmazásai – diagnosztika és terápia.
 • Mesterséges radioizotópok előállítása, kikerülésük a környezetbe - radioaktív hulladékok.
 • Radioaktív szennyezések terjedése a levegőben, a talajban, felszíni álló- és folyóvizekben, geológiai rendszerekben.
 • Folyamatos működésű környezeti monitorozó rendszerek felépítése, működési elvük és alkalmazásaik.