logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Energetikai mérnök B. Sc. > Atomreaktorok üzemtana

Atomreaktorok üzemtana

Tárgy neve Atomreaktorok üzemtana
Tárgykód BMETE80AE08
Oktató Dr. Czifrus Szabolcs
Előkövetelmény BMETE80AE04 (Reaktortechnika)
Kreditpont 4
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 3/1/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

 • Reaktivitás-visszacsatolások üzemvitelre gyakorolt hatása: üzemanyag hőfoktényezője, moderátor hőfoktényezője, izotermikus hőfoktényező, teljesítménytényező, bórsavtényező; a reaktor önszabályozó képessége.

 • Xenon- és szamárium-mérgezettség üzemviteli vonatkozásai: xenon-mérgezettség időbeli alakulása, reaktorindítás és –leállítás, teljesítmény-változtatás; teljesítményreaktorok térbeli xenonlengése; szamárium-mérgezettség üzemviteli vonatkozásai.

 • Az atomreaktor, mint sugárforrás: az üzemelő és a leállított reaktor, mint sugárforrás; gamma- és neutronsugárzás reaktor körüli védőszerkezetei.

 • Az atomreaktor, mint hőforrás: a reaktorfizikai és hőtechnikai jellemzők közötti kapcsolat; fűtőelem-kötegek közötti, kötegen belüli és axiális hőforrás-eloszlás; hőtechnikai korlátok; aszimmetriák és ezek okai.

 • A reaktor jellemzőinek kampány alatti változása: üzemanyag-összetétel, későneutron-hányad, visszacsatolások, hőforrás-erősség, manőverező képesség változása.

 • Reaktorok szabályozása: szabályozókazetták, differenciális és integrális értékesség, rúdinterferenciák; kiégő mérgek, bórsavas szabályozás.

 • Zónatervezés: a töltettervezés szempontjai; kis kiszökésű zónák.

 • Fűtőelemek üzemviteli viselkedése: meghibásodások, mikrohibák, makrohibák, gáztömörtelenség, ezek hatása; fűtőelem-ellenőrzés.

 • A reaktortartály sugárkárosodása: reaktortartály-felügyelet, tartály-élettartam; a zónaelrendezés hatása; felújító hőkezelés

 • A reaktor üzemeltetése: reaktorindítás, -leállítás, terheléskövető üzemmód; kampánynyújtás, korlátok.

 • Aktívzóna-monitorozás, felügyelet: in- és ex-core detektorok

 • Karbantartás.

 • Üzemzavari események