logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Energetikai mérnök B. Sc. > Atomerőművi anyagvizsgálatok

Atomerőművi anyagvizsgálatok

Tárgy neve Atomerőművi anyagvizsgálatok
Tárgykód BMETE80AE14
Oktató Dr. Aszódi Attila
Előkövetelmény BMETE80AE01 (Atomenergetikai alapismeretek)
Kreditpont 2
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

  • Nyomottvizes atomerőművek primer és szekunder köri főberendezéseinek ellenőrzési módszerei, az atomerőművi környezet által okozott speciális szempontok. Üzemelő és leállított reaktor mellett alkalmazott vizsgálati eljárások, hibadetektálási technikák. Reaktortartály vizsgálatok. Gőzfejlesztő vizsgálati módszerek.

  • Atomerőművekben alkalmazott anyagvizsgálati módszerek bemutatása. Felületileg szennyezett vagy felaktiválódott berendezések, alkatrészek ellenőrzésének, vizsgálatának és javításának módszerei, eszközei.

  • Vizuális vizsgálati módszerek, manipulációs technikák, telemechanika alkalmazása atomerőművi környezetben.

  • Speciális módszerek az alak- és mérethelyesség ellenőrzésére.

  • Friss és kiégett fűtőelem kötegek vizsgálata (tömörség vizsgálatok, termohidraulikai ellenőrzések, tomográfiás eljárások).

  • Radioaktív hulladékot tartalmazó konténerek vizsgálati módszerei.

  • Radioaktív hulladékok minősítése.

  • Nukleáris anyagvizsgálati módszerek (pl. radiográfia, tomográfia).