logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Energetikai mérnök B. Sc. > Atomerőművek

Atomerőművek

Tárgy neve Atomerőművek
Tárgykód BMETE80AE05
Oktató Dr. Aszódi Attila
Előkövetelmény BMETE80AE03 (Atomerőművek termohidraulikája)
Kreditpont 5
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 3/1/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

 • II., III. és IV. generációs atomerőművek bemutatása.

  Különböző típusú atomerőművek elvi hőkapcsolási sémáinak összehasonlítsa.

 • A nyomottvizes atomerőművek hősémájának részletes vizsgálata, termodinamikai jellemzésük.

 • Az energiaátalakítási folyamatban alkalmazott primer és szekunder köri főberendezések és rendszerek részletes bemutatása (fővízkör, gőzfejlesztők, nyomástartó rendszer, telítettgőz-turbinák, cseppleválasztók, szivattyúk, elzáró szerelvények stb.), termodinamikájuk elemzése.

 • A primer és szekunder körben jelentkező korróziós és eróziós folyamatok bemutatása, csökkentésük lehetőségei.

 • Primer és szekunder köri vízüzem alapelvei, gyakorlati megvalósítása, vízkezelő rendszerek és berendezések. Bórsavas szabályozás következményei a vízüzemre.

 • Levegőtisztító- és szellőző rendszerek.

 • Technológiai berendezéseket befogadó épületek és helyiség-rendszerek kialakításának szempontjai, a gyakorlatban alkalmazott megoldások összehasonlítása.

 • Vezénylőterem kialakítása, az ergonómiai és a balesetkezelési szempontok érvényesítése.

 • A villamos berendezésének kiépítésének speciális szempontjai (pl. tűz-, sugár- és földrengés-védelem).

 • Különböző típusú üzemi és üzemzavari hűtőrendszerek.

 • Az atomerőmű-telepítés szempontjai.