logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Energetikai mérnök B. Sc. > Atomerőművek termohidraulikája

Atomerőművek termohidraulikája

Tárgy neve Atomerőművek termohidraulikája
Tárgykód BMETE80AE03
Oktató Dr. Aszódi Attila
Előkövetelmény Atomenergetikai alapismeretek, Műszaki hőtan 2, Áramlástan
Kreditpont 4
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 3/1/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

  • A hőelvonás technológiai megvalósítása különböző reaktor típusoknál.

    Hőfejlődés folyamata és térbeli eloszlása a reaktorban.

  • A hővezetés általános differenciálegyenlete és annak megoldása különböző kezdeti és peremfeltételek mellett. Az UO2 anyagjellemzői. Az üzemanyagpálca hőmérséklet-eloszlása.

  • A hidraulikai egyenletrendszer. Nyomásveszteségek. A hőátadás számítása. Termikus instabilitások. A hőátadás természetes áramlásokban. Forrásos hőátadás jellemzői. Forrásgörbe. Forráskrízisek. DNBR.

  • Kétfázisú áramlás formái vízszintes és függőleges csövekben. Áramlási térképek.

  • A hűtőközeg-csatorna stacionárius termohidraulikai viszonyai. Az üzemanyag, a burkolat és a hűtőközeg hőmérsékletének alakulása.

  • A reaktorbiztonság és biztonságvédelem alapjai. Méretezési üzemavarok. Különböző méretű LOCA üzemzavarok lefolyása. Az emberi tényező szerepe. Termohidraulikai kódok. Az üzemanyag tervezésénél alkalmazott biztonsági korlátok. Hőtechnikai korlátok. Tervezési alapon túli balesetek.

  • A TMI-2 és a csernobili atomerőmű balesetének előzményei, feltételei, okai, lefolyása, termohidraulikai folyamatai és következményei. A 2003. áprilisi paksi súlyos üzemzavar termohidraulikai folyamatai.