logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Energetikai mérnök B. Sc. > Atomenergetikai alapismeretek

Atomenergetikai alapismeretek

Tárgy neve Atomenergetikai alapismeretek
Tárgykód BMETE80AE01
Oktató Dr. Csom Gyula
Előkövetelmény BMETE80AE00 (Mag- és neutronfizika), Műszaki hőtan
Kreditpont 5
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 3/2/0
Követelmény Félévközi jegy

A tantárgy leírása

  • Az atomenergetika története napjainkig.
  • Reaktorfizikai alapok: sokszorozási tényező, kritikusság feltétele, kritikus tömeg; reaktivitás; homogén, heterogén reaktorok; neutronfluxus-eloszlás a reaktorban; reaktorkinetikai alapok, reaktorszabályozás; üzemanyagkiégés, kiégett üzemanyag összetétele, reaktormérgezettség. Reaktortechnikai alapok: a reaktor szerkezeti felépítése, reaktortípusok; fűtőelem, fűtőelemköteg, aktív zóna, reaktortartály, szabályozási megoldások.
  • A reaktor hőtechnikájának alapjai: A teljesítménysűrűség és annak térbeli eloszlása a reaktorban; reaktorhűtés, hőmérséklet-eloszlások, remanens hő.
  • Sugárvédelmi alapok: az üzemelő és a leállított reaktor mint sugárforrás, biológiai védelem, a radioaktív sugárzás hatása az élő szervezetre és a különböző anyagokra.
  • Az atomerőmű felépítése és berendezése: Az atomerőmű típusai és lehetséges hőkapcsolási sémái; a primer és a szekunder köri főberendezések; a VVER-440-nel épített atomerőmű fő jellemzői, konténment.
  • Az atomerőművek nukleáris biztonsága: a nukleáris biztonságot meghatározó tervezési és üzemeltetési jellemzők; a belső (inherens) biztonság jelentése; mélységi védelem, műszaki gátak. Nagy atomerőmű-balesetek.
  • Az atomerőművek környezeti hatásai: folyékony, légnemű kibocsátások, radioaktívhulladék-menedzsment.
  • Az atomerőművi villamosenergia-termelés gazdaságossága: az egységköltség és annak belső szerkezete; az atomerőmű és az ellátásbiztonság kapcsolata. Az atomerőmű helye az együttműködő villamosenergia-rendszerben. Az atomenergia-rendszer felépítése és fő elemei.
  • Gyakorlat: Reaktorfizikai számítások: sokszorozási tényező, reaktivitás, neutronfluxus, kétszerezési idő, konverziós tényező, xenonmérgezettség számítása. Hőtechnikai számítások: teljesítménysűrűség (térfogati, felületi, lineáris), hőmérséklet-eloszlás, remanens hő számítása. Sugárvédelmi számítások: felezési vastagság, felezési felületi sűrűség meghatározása, dozimetriai számítások. Villamosenergia-egységköltség számítása.