logo_left header_right
     
 BME NTI > Munkatársak > Dr. Sükösd Csaba > Önéletrajz

SZAKMAI ÉLETRAJZ

Dr. Sükösd Csaba

egyetemi docens
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nukleáris Technika Tanszék

Video portré

Születési hely, idő:      
   Budapest, 1947. április 20.

Iskolai végzettség:   
- okleveles fizikus, ELTE Természettudományi Kar 1966 - 1971
- középiskola: József Attila Gimnázium, Budapest, 1961 - 1965

Tudományos fokozat
-  Fizikai tud. kandidátusa  Magyar Tudományos Akadémia 1983
-  Egyetemi doktori fokozat ELTE Természettudományi Kar 1975

Nyelvismeret:             
   francia (felsőfok), német (középfok), angol (középfok).

Jelenlegi státusz:   
- címzetes egyetemi tanár, nyugdíjas, BME Nukleáris Technikai Intézet 2013-

Korábbi beosztások:  

- egyetemi docens, BME Nukleáris Technika Tanszék 1992-2013
- igazgatóhelyettes BME Nukleáris Technikai Intézet 1994-2013
- tanszékvezető, BME Nukleáris Technika Tanszék (1998-2011)
- dékánhelyettes BME Természettudományi Kar (1998-2007)
- egyetemi docens ELTE Atomfizikai Tanszék (1984-1992)
- egyetemi adjunktus ELTE Atomfizikai Tanszék (1975-1983)
- egyetemi tanársegéd ELTE Atomfizikai Tanszék (1971-1974)

 Külföldi szakmai tapasztalatok:
    1973-74    Centre de Recherches Nucléaires Saclay, France
                   (tudományos vendégkutató, ösztöndíjas)
    1978-80    Kernforschungsanlage Jülich, Germany, Institut für Kernphysik I.
                   (tudományos vendégkutató)
    1984-85    Kernforschungsanlage Jülich, Germany, Institut für Kernphysik I.
                   (tudományos vendégkutató)
    1992-94     Université Catholique de Louvain, Institut de Physique Nucléaire
                   (összesen 9 hónap, meghívott professzor az Európai Közösség
                    és a belga kormány ösztöndíjával)

Kitüntetések:

- Wigner Jenő Díj (2011)
- A "Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje" (2009)
- A "Kar Kíváló Oktatója" BME Természetudományi Kar (2007)
- "Tanári Delfin Díj" (2007)
- "Dékáni Dícséret" BME Természettudományi Kar (2006)
- "Széchenyi Professzori Ösztöndíj" (1999-2003)
- "Az Oktatásügy Kíváló Dolgozója" (1977)
- "Felsõoktatási Tanulmányi Érdemérem" (1971)

 Szakmai tevékenység
- Kísérleti magfizika, neutronfizika, maghasadás, magreakciók, óriásrezonanciák,
- Radioaktív nyalábok, nukleáris asztrofizika,   
- Környezeti sugárzások és a radonprobléma.

Korábban (1992 előtt):
 - Kísérleti atom- és molekulafizika,
 - Elektronspin-rezonancia,
 - Magas hõmérsékletû szupravezetõk.   

Szakmai közéleti tevékenység:
 - Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Magfizikai Szakcsoportjának titkára (1986-1991),
 - A Magyar Tud. Akadémia Magfizikai Albizottságának tagja (1990-93)
 - Az IRPA Magyar Nemzeti Bizottságának tagja (1991- 93)
 - A Magyar Nukleáris Társaság ügyvezetõ titkára (1992-94)
 - A Magyar Nukleáris Társaság elnökségi tagja (1998-2001)
 - A Magyar Nukleáris Társaság elnöke (2004-2007)
 - Az Európai Nukleáris Társaság (ENS) Information Committee tagja (1994-2002)
 - Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat alelnöke (1996-1998, 2006-2011)
 - A Magyar Pugwash Bizottság titkára (1997-2000)
 - Az MTA Sugárvédelmi és Környezetfizikai Bizottságának tagja (1997-2011)
 - A Budapest Science Center (Csodák Palotája) kuratóriumának elnöke (1998-2003)
 - Az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny versenybizottságának vezetője (2003- )
 - A Fizikai Szemle szerkesztőbizottságának tagja (1998 - )
 - A "European Nuclear Education Network (ENEN) Association" igazgatótanácsának tagja (2003-2009)

Oktatási tevékenység

Elõadások:
 - magfizika, nukleáris technika  ELTE fizikus ill. fizikatanár hallgatóknak (1972-92), 
 - atom-és molekulafizika , ELTE fizikatanár szakos hallgatóknak (1985-93)
 - speciális elõadások magfizikából, magtechnikából, magenergetikából és sugárvédelembõl (1973-92),
 - Nuclear physics and nuclear techniques BME angol nyelvû képzés 1992,
 - Mag- és Részecskefizika I. BME mérnök-fizikusoknak ,1992-2011
 - Modern nukleáris módszerek BME mérnök-fizikusoknak, 1992-2008 (más előadókkal közösen)
 - Nukleáris technika modul szemináriumai BME mérnök-fizikusoknak 1992-2011
 - Nukleáris technika szakirány szemináriumai BME Fizikus MSc hallgatóknak 2009-
 - Radiológiai technikák BME-SOTE Orvos-biológiai mérnökképzés hallgatói számára 1994-2006 (más előadókkal közösen)
 - Nuclear Physics BME angol nyelvû MSc. ill. PhD képzés 1994-1998
 - Radiation Physics BME angol nyelvû MSc. ill. PhD képzés 1997-2003
 - Mag- és neutronfizika BME Energetikai mérnök BSc 2006-
 - Környezetvédelem alapjai BME Fizika BSc 2007-
 - A nukleáris leszerelés kérdései BME általános  2000-  (más előadókkal közösen)

 Laboratóriumok:
  - Magfizikai laboratórium ELTE fizikusoknak 1972-1992,
  - Magfizika labor ELTE fizika szakos tanároknak 1985-2003
  - Elektronikai laboratórium ELTE geofizikusoknak, biológusoknak és földtudomány szakosoknak  (1972-1988),
  - Reactor physics lab.  BME angol nyelvû képzés 1993,
  - Emelt szintû reaktorfizika lab. ELTE fizikus hallgatóknak 1995-2003

Továbbképzések  :
 - Középiskolai fizikatanárok rendszeres magfizikai és sugárvédelmi szakmai továbbképzésének megszervezése és vezetése, valamint előadások tartása (1985-2000)
 -  Humánökológus-szakos posztgraduális képzés fizika tárgyai tematikájának kidolgozása és rendszeres vezetése (1989-1998)
 - Magas szintű informatika oktatás és labor létrehozására irányuló TEMPUS pályázat kezdeményezése, kidolgozása és koordinálása (ELTE,1991-1993).
 - Középiskolai fizikatanárok CERN-i továbbképzésének évenkénti megszervezése és vezetése (2006- )
 - Science on Stage 2011 hazai válogatóversenyének megszervezése "Színpadon a Természettudomány" címmel.
 - A magyar delegáció vezetése a Science on Stage 2011 nemzetközi természettudomány-tanítási fesztiválra, Koppenhágába.

E-mail:  sukosd(at)reak.bme.hu