logo_left header_right
     
 BME NTI > Munkatársak > Dr. Makai Mihály > Oktatás

02/19/15

Anyagvizsgálat neutronokkal

Oktatott tárgyak

 

Reaktorfizika1

 

IV. éves mérnökfizikus hallgatóknak szóló tárgy, tartalma a reaktorfizika alapfogalmai és technikái.

Követelmények:

 

Bevezetés a neutrontranszportba

IV. éves mérnökfizikus hallgatóknak, tartalma a neutron- és gammatranszport alapfogalmai, a kinetikus jelenségektől a hidrodinamikai határátmenetig

 

Bevezetés a plazmatranszportba

a fúziós kutatások alapjait jelentő transzport jelenségek, numerikus eszközök és a plazmafizika alapfogalmai

 

Kockázatfizika-ipari katasztrófák

 

Miért vannak balesetek, katasztrófák? A modern ipari balesetelhárítás alapjai.

 

Információfizika

 

A számítástechnika fizikai alapjai. A jeltovábbítástól a kvantumszámítógépig.

 

Alkalmazott algebra

 

 Algebrai konstrukciók: vektortér, test, csoport.

Vektortér tulajdonságai: lineáris függetlenség, bázis, dimenzió.

Testaxiómák.

Csoport definíciója. Véges csoportok. Pont csoportok. Lie-csoport, generátorok, Lie-algebra.

Automorfizmusok. Egyenletek szimmetriája. Differenciálegyenletek szimmetriája.

Differenciálegyenletek megoldása szeparációval.

 

Anyagvizsgálat neutronokkal

 

A nukleon-mag reakciók lehetőséget adnak az anyag szerkezetének atomi szintű vizsgálatára. Roncsolásmentes anyagvizsgálat, molekulaszerkezet meghatározása, biológiai anyagok (fehérjék, membránok, lipidek) szerkezetének vizsgálata, kolloidok tanulmányozása--néhány terület az anyagvizsgálat területéről.

A mellékelt PPTX típusú fájlban néhány példa található.(Sajnos a mozgóképes ábrák nem működnek.)

 

 

Reaktorelmélet

 

1, A transzportegyenlet

 

A Boltzmann-egyenlet levezetése, alapvető mennyiségek a neutrontér leírására: skalárfluxus, vektorfluxus, parciális áramok. A transzportoperátor tulajdonságai. Kezdeti és peremfeltételek. Szubkritikus, kritikus,  szuperkritikus reaktor.

 

 

2, Megoldási technikák

 

A Case-módszer. Változók szeparációja. Szinguláris sajátfüggvények. A sajátfüggvények jellemzői. Teljesség, ortogonalitás. Közelítő módszerek szükségessége.

 

3, Időfüggő folyamatok

 

Későneutronok. Diffúziós közelítés. Pontkinetika. Lassú folyamatok: kiégés, xenon tranziens. A reaktor megszaladása.

 

4, Stabilitás

 

Adjungált függvény, perturbációelmélet. Nemlineáris egyenletek. A stabilitás mértéke: Ljapunov-exponens, Floquet-kitevő. Káosz.

 

5, Aktuális problémák

 

Inverz feladat, részecske transzport folytonos közegekben,

 

6, Sztochasztikus módszerek

 

Véletlen fák, kihalási valószínűség, Kolmogorov-egyenletek, információ kinyerése fluktuációkból

 

 

Kontakórák: kb. 12x 2 óra