logo_left header_right
     
 BME NTI > Munkatársak > Dr. Károlyi György > Oktatás > Építőmérnöki fizika - régi változat!

Építőmérnöki fizika - régi változat

Előadó: Dr. Károlyi György

Neptun kód: BMETE11AX13

Képzés: Építőmérnök BSc

Kredit: 2

Kontaktórák száma: 2 előadás/hét

Számonkérés: félévközi jegy 2 zárhelyi dolgozat alapján

Tárgyprogram:

Az elektromos töltés. Coulomb-törvény. Elektromos térerősség és fluxus. Munka és energia elektromos erőtérben. Potenciál és feszültség. Kondenzátorok. Anyagok elektromos erőtérben. A kondenzátor, mint érzékelő. A piezoelektromos effektus és gyakorlati alkalmazása. A kontaktpotenciál és alkalmazása a hőmérsékletmérésben. Stacioner elektromos áram törvényszerűségei, az áramkörök alaptörvényei. A mágneses erőtér és jellemzői. A Biot-Savart-, és a gerjesztési törvény, és alkalmazásaik. Erőhatások mágneses erőtérben és ennek gyakorlati alkalmazása. Mozgási indukció. Faraday-törvény és megjelenése az érzékelőknél. Időben változó elektromágneses tér. Kölcsönös indukció és önindukció. Mágneses erőtér anyagban, mágneses körök. Váltóáramú áramkörök jellemzőinek meghatározása differenciálegyenletek és komplex impedanciák alkalmazásával. Egyszerűbb váltóáramú áramkörök vizsgálata. Érzékelők a méréstechnikában. Villamos alapmennyiségek mérése. Ellenállás típusú-, induktív- és kapacitív érzékelők. Indukciós-, magnetoelasztikus-, termoelektromos- és piezoelektromos érzékelők. Erő, elmozdulás, gyorsulás, rezgési jellemzők mérése. Folyadékok és gázok áramlási sebességének mérése. Szintmérés. Forgalomszámlálás érzékelői. Nedvességtartalom mérése. Hőmérsékletmérés módszerei. A termovízió és alkalmazása. Lézerek mködésének alapjai. Lézeres távolság, elmozdulás ill. alakmérés különböző mérettartományokban (tizedmikrométer-méter).

Irodalom:

Hudson, A.; Nelson, R.: Útban a modern fizikához. LSI Oktatóközpont, 1994.