logo_left header_right
     
 BME NTI > Munkatársak > Dr. Dóczi Rita > Radiokémia

Életképek az NTI-ben végzett kísérletekből

 

 

Dr. Dóczi Rita radiokémia projektjei

 


PET nyomjelzési technológia kifejlesztése liposzóma alapú gyógyszertranszport in vivo tanulmányozására

 

Nyerets pályázat 2013-2016

 

A Pozitron-Diagnosztika Kft. két és fél éves pályázatot nyert az MTA TTK-val közösen az Új Széchenyi terv keretein belül NKFI finanszírozásban megvalósuló kutatási-fejlesztési pályázaton, az NTI alvállalkozóként vesz részt a munkában.

Célkitűzés: Liposzómás gyógyszer utólagos 18-F jelölése.

 

 

 

 

Kick off meeting TÉT résztvevőkkel
PET nyomjelzési technológia fejlesztése (Gyurkó István)

Radionukleozidok célzott bevitelére alkalmas teranosztikai célú liposzómás gyógyszerhordozó fejlesztése
 
Magyar-német TÉT együttműködés

Nyertes TÉT pályázat: TÉT_12_DE-1-2013-0013, 2015-2016

 

 

 

Számos rákos megbetegedés jellemzője a sejtek fokozott anyagcseréje, többek között a DNS szintéziséhez szükséges molekulák, a nukleozidok fokozott felvétele. Radioaktív izotópot tartalmazó nukleozid analógok nagy hatásfokkal degradálják a rákos sejtek DNS-ét, ugyanakkor a módszer hatékonyságát nagymértékben korlátozza az a tény, hogy az intravénásan beadott radionukleozid kis hányada jut csak el a célsejtekhez. Jelen kutatás célja egy olyan liposzómás gyógyszerhordozó rendszer kifejlesztése, amely a radionukleozidok célzott bevitelét teszik lehetővé, így növelve ezen radiofarmakonok hatékonyságát.

 

A liposzómás radionukleozid előállítása két fő feladatból áll, nevezetesen a megfelelő nukleozid-analóg előállításából és a hordozó liposzóma kifejlesztéséből. A külföldi partnerintézmény, az Aachen-i Egyetem Nukleáris Medicina Klinikája (CNM) hosszú évekre visszanyúló tapasztalattal rendelkezik radioaktív izotópokkal történő jelölés, radiofarmakonok előállításának és jellemzésének illetve azok in vitro és in vivo biológiai tesztelésének területén. Jelen projektben a CNM fő feladata a megfelelő radionukleozid-analóg előállítása, illetve a liposzómák irányított célba juttatását lehetővé tevő komponens (pl. antitest vagy peptid) megtervezése és közreműködés annak a liposzómához való kapcsolásában.

A BME Nukleáris Technika Intézete (NTI) tapasztalattal rendelkezik különböző, a nukleáris medicina területén érdeklődésre számot tartó izotópok előállításában, továbbá az MTA Molekuláris Farmakológiai Intézetével közös pályázat (KMR_12, "LipoPET") keretében közreműködik liposzómás készítmények in vivo gyógyszertranszportjának nyomon követésére alkalmas jelölési technika kifejlesztésében. 

 

 

 

 

Vékonyréteg kromatográfia laborgyakorlat

 

 

Kutatásainkat különdíjjal ismerték el az őszi radiokémiai konferencián

 

Az MTA Radiokémiai bizottsága és az MKE ösztöndíj pályázatán különdíjat nyert Oláh Zita doktorandusz "77As izotóp elválasztása GeO2 targettől környezetvédelmi és orvosbiológiai alkalmazásokhoz" című pályázatával és előadásával.

Kutatásaival hozzájárult a reaktorban és ciklotronnal termelt izotópok hordozómentes, orvosi felhasználást is lehetővé tévő előállításához.

Az eredményekről az alábbi publikációban olvashatnak részleteket: Zita Oláh, Zoltán Szűcs, Zoltán Varga and Rita Dóczi: Development of 77Ge/77As parent-daughter system for periodic removal of 77As for environmental sanitation and biochemical purposes, Radiochim. Acta, DOI 10.1515/ract-2015-238

 

 

 

Új tantárgyat indítottunk "Orvosbiológia célú radionuklidok előállítása és felhasználása" címmel

 

A tantárgy kötelezően választható tárgy az orvosi fizika valamint a nukleáris tecnhika szakirányokon.  Ajánlom még vegyészek, környezettanosok, energetikusok részére. Részletes információk ezen a linken olvashatók.

 

 

NTI győzelem az Élet és Tudomány és a BME közös cikkpályázatán


Balatoni-Oláh Zita „Az arzén reneszánsza, avagy arzénizotópok a gyógyítás szolgálatában” című cikkében arról írt, hogy a címben szereplő, több mint kétezer éve használt vegyi anyag diagnosztikus és terápiás célokra használható, valamint egyes leukémiák kezelésére is alkalmas. A kutató az arzénizotópok NTI reaktorában történő előállítását is bemutatta, hozzátéve, hogy az arzénizotópokkal jelölt biomolekulák végső soron új radiogyógyszer előállításához vezethetnek.

A teljes cikk az Élet és Tudomány 2016. (71. évf.) 29. számában olvasható.

 

Az ünnepélyes díjátadásról a BME híroldala tudósít.

 

 

 

 

 

Eszközfejlesztés

 

Több, mint 10 000 EUR támogatást nyertünk a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségtől (IAEA) vegyszerek és üvegeszközök beszerzésére.

 

2016-ban az Aachen Uniklinik jóvoltából új műszer áll rendelkezésünkre a BME NTI-ben: egy PMI (Personal Molecular Imager), amely 2D autoradiográfiát tesz lehetővé. A beüzemeléshez TDK hallgatók jelentkezését várjuk. 

A műszer rövid ismertetése itt olvasható.

Izotópeloszlás egérben (PMI vizsgálat)