logo_left header_right
     
 BME NTI > Munkatársak > Dr. Czifrus Szabolcs > Önéletrajz

1.  Személyes adatok

születési év:  1969
végzettség:  okleveles fizikus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1992

 

2.  Jelenlegi munkahely, beosztás
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai  Intézet, egyetemi docens

 

3.  Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével)
PhD, műszaki tudomány

 

4.  Ösztöndíjak
IAEA ösztöndíj, Argonne National Laboratory, 1998. február-március
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2002-2005

 

5.  Eddigi oktatói tevékenység
A felsőoktatásban eltöltött idő: 17 év
Oktatott tantárgyak: Neutron- és gammatranszport-számítási módszerek,  Nukleáris méréstechnika, Radiológiai technikák, Atomreaktorok üzemtana
Mérési gyakorlatok vezetése: Késő neutron paraméterek mérése, aktivációs analízis, szcintillációs detektorok, neutrondetektorok, félvezető detektorok, diffúziós hossz mérése, kritikussági kísérlet, üregeffektus és neutronértékesség meghatározása
Témavezetés: Témavezetője, illetve konzulense számos TDK munkának, diplomázó és PhD hallgatónak

 

 6.  Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása

  • Monte-Carlo számításokkal támogatott, teraflop sebességű képrekonstrukciós módszer fejlesztése pozitron-emissziós tomográfiás berendezésekhez
  • Compton-kamera orvosi alkalmazhatóságának vizsgálata Monte-Carlo modellezéssel és iteratív, valószínűségi képrekonstrukciós algoritmus kidolgozásával
  • Háromdimenziós neutrontraszport-számítások a Paksi Atomerőmű reaktortartályai élettartamának becsléséhez
  • A paksi reaktorokat körülvevő betonszerkezetek felaktiválódásának meghatározása a leszerelési terv előkészítéséhez
  • Számítógépi programfejlesztés nukleáris adatkönyvtárak kovariancia-információjának feldolgozására
  • Safeguards-célú, új elven működő detektorrendszer kifejlesztése (NAÜ-svéd-finn-magyar együttműködés)
  • A PARt ex-core detektoraira vonatkozó súlyfüggvények meghatározása
  • Az első magyarországi tervezésű és gyártású B(U)F típusú, radioaktív izotópok és hasadóanyagok szállítására alkalmas konténer sugárvédelmi tervezése és bemérése (projektvezető)
  • Párhuzamosított Monte Carlo alkalmazások fejlesztése, tesztelése szuperszámítógépes és grid környezetekben
  • Gyorsítóval hajtott szubkritikus transzmutáló rendszerek elemzése, fejesztése

7.  Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

a.  Tisztségei nemzetközi és hazai tudományos szervezetekben
Eötvös Loránd Fizikai Társulat – tag
International Society for Neutron Capture Therapy - tag (1995-98)

b.  Oktatásfejlesztési és szervezési tevékenység
alapító tagja a BME TTK doktori iskolának
a TTK OHV bizottság elnöke (2001-2005)
részvétel az energetikai mérnök alapszak (BSc) indításának előkészületeiben

EXTEND nemzetközi hatáskeresztmetszet-mérés oktatási kurzus szervezése

c.  Bírálói tevékenység
Applied Radiation and Isotopes (cikkbíráló)
Nukleon (cikkbíráló)
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (projektjelentés-bíráló)

d.  Külföldi meghívások
Vendégkutató: Delfti Műszaki Egyetem (1995)