logo_left header_right
     
 BME NTI > Munkatársak > Dr. Csom Gyula > Publikációk

Publikációs tevékenység

 

1. Egyetemi jegyzetek:

1.1. Csom Gy., Váradi V.: Reaktorelmélet II.

                        Szakmérnöki jegyzet, BME, Felsőoktatási Jegyzetellátó, Budapest 1960

1.2. Büki G., Csom Gy., Petz E.: Atomerőművek felépítése és berendezése

                        Szakmérnöki jegyzet, BME, Tankönyvkiadó Budapest, 1962

1.3. Csom Gy. (szerk.): Atomtechnikai mérések – Reaktortechnikai mérési gyakorlatok

            Tankönyvkiadó, Budapest, 1973.

1.4. Gy. Csom et al.: Laboratory Training Manual on the Use of Research Reactors Inter-Regional Training Course sponsored by IAEA, Budapest, 1979

1.5. Attila Vértes, István Kiss, Gyula Csom, et al.: Nuclear Chemistry 2

            Tankönyvkiadó, Budapest, 1988

1.6. Dr. Csom Gyula és tsi.: Szimulációs gyakorlatok

            Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1992

 

2. Szak- és tankönyvek:

2.1. Gyula Csom: Nuclear Reactors

            In: Attila Vértes, István Kiss: Nuclear Chemistry

            Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987

2.2. Csom Gyula: Atomenergia-rendszerek nukleáris üzemanyaciklusának továbbfejlesztési lehetőségei

            Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988

2.3. Csom Gyula és tsi.: Nukleáris ismeretek – tanári segédkönyv

            Országos Oktatástechnikai Központ, 1989

2.4. Csom Gy., Zsolnay É.M., Szondi E.J.: Investigation on the neutron beam for realization of boron neutron capture therapy

            In: Progress in neutron captureTherapy for Cancer, ed. B.J.Allen et al. Plenum Press, New York, 1992 (Workshop on Neutron Beam Design, Development, and Performance for Neutron Capture Therapy, MIT,

            Cambridge, Massachusetts, USA, March 1989)

2.5. Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana I. kötet: A reaktorfizika és –technika alapjai

            Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1997

2.6. Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana II/1. és II/2. kötet: Az energetikai atomreaktorok üzemtana

Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2005

3. Folyóiratban megjelent publikációk:

3.1. Csom Gyula és tsi.: A bórtrifluorid (BF3) gáz kompresszibilis reaktorszabályozó közeg (Tudományos Diákkör tanulmánya)

            Energia és Atomtechnika, 1958/7-8

3.2. Csom Gyula: Gyorsreaktorokkal épített atomerőművek

            Energia és Atomtechnika, 1965/4

3.3. Csom Gyula: A Budapesti Műszaki Egyetem épülő oktató-kutató reaktor

            Atomtechnikai Tájékoztató, 1967/10

3.4. Csom Gyula: Nyekotorüje voproszü toplivnovo cikla jagyernüh reaktorov

          Tyeploenergetika, 1967/9

3.5. Csom Gyula: Szén fűtőértékének meghatározása radioaktív izotópok segítségével I. rész

            Energia és Atomtechnika, 1969/11-12

3.6. Csom Gyula: Szén fűtőértékének meghatározása radioaktív izotópok segítségével II. rész

Energia és Atomtechnika, 1970/3

3.7. Csom Gyula: Szén fűtőértékének meghatározása radioaktív izotópok segít-ségével III. rész

Energia és Atomtechnika 1970/8

3.8. Csom Gyula: Jagyernüj reaktor politechnicseszkovo Instituta v Budapeste

Atomnaja Energija, 28, 1970/4

3.9. Csom Gy., Benedek S.: Neue Verfahren zur Reuchtigkeitsmessung von Nassdampf mit Radioaktiven Isotopen

Werme Band, 76, 1970. dec.

3.10. Csom Gy., Keömley G., Kocsis E.: Budapesti Műszaki Egyetem reaktora és aktivációs analitikai lehetőségei

            Izotóptechnika, 1971/72

3.11. Csom Gy.: Atomenergia (Összefoglaló a VIII. Energia Világkonferenciáról)

            Energia és Atomtechnika, 1972/8-9

3.12. Csom Gy.: Az atomenergia komplex hasznosítása (összefoglaló a VIII. Energia Világkonferenciáról)

            Energia és Atomtechnika, 1972/8-9

3.13. Dr. Lévai A., Csom Gy.: Atomreaktorok üzemanyag-hasznosító képességének reális értékelése

            Energia és Atomtechnika, 1973/1

3.14. Gy. Csom, S. Benedek: Some Questions of Moisture Determination by Neutron Reflection Method

Isotopenpraxis, 1973/9

3.15. Csom Gy., Zsolnay É.: Atomenergetikai kutatás a BME egyetemi atomreaktoránál, az atomenergetikai program szakemberigényének biztosítása

            Energia és Atomtechnika XXVII., 1974, 362-364. old.

3.16. Csom Gy., Szondi E.: A Budapesti Műszaki Egyetem reaktorának megfutási számításairól

Energia és Atomtechnika XXVIII., 1975/4

3.17. Bereznay T., Csom Gy., Jakál L., Zsolnay É.: Néhány fafaj neutron-aktivációs analitikai vizsgálata

            Izotóptechnika, 19 (1976), 129-139. old.

3.18. Bereznay T., Bódizs D., Csom Gy. és tsi.: Atomerőművek vízkörének radioanalitikája

Energia és Atomtechnika, 30 (1977. jan.) 38

3.19. Szondi E., Csom Gy. és tsi.: A biológiai védelmi falak átviteli vizsgálati módszerei és programja

            Gép, 30 (1978) 52

3.20. Albert, D., …, Csom Gy.: Measurements of Neutron Spectra behind Iron-, Water- and Iron-Shielding Configurations by means of Proton Recoil Proportional Counter Spectrometry

            ESIS Newsletter, 30 (1979) 3

 

3.21. Csom Gy., Zsolnay É., Szondi E.: Az üzembe helyezés során végzendő sugárvédelmi mérések

            Energia és Atomtechnika, 32 (1979) 253

3.22. Csom Gy.: A regionális atomenergia-rendszer indokoltsága és távlatai

            Energia és Atomtechnika, 32 (1979) 113

3.23. Gy. Csom, S. Fehér: Realistic Evaluation of the Natural Uranium Demand of Nuclear Power Systems Based on Thermal Reactors

Trans. Am. Nucl. Society, 40 (1982)

3.24. Csom Gy., Fehér S., Realistic Evaluation of the Natural Uranium Demand of Nuclear Power Systems

            Periodica Polytechnica – Electrical Engineering 26 (1982) 171

3.25. Gy. Csom: Nuclear Training Reactor of the Technical university Budapest

Periodica Polytechnica – Electrical Engineering 26 (1982) 3

3.26. É. Zsolnay, Gy. Csom, E. Szondi: Activation and Decay Characteristics of Radiation Shielding Heavy Concretes

Periodica Polytechnica-Electrical Engineering 26 (1982) 47

3.27. Gy. Csom et al.: Experimental Loop in the Nuclear Training Reactor Budapest

Periodica Polytechnica-Electrical Engineering, 26 (1982) 21

3.28. Csom Gy., Szörényi G.: Az üzemanyag újrafeldolgozók (reprocesszáló művek) legfontosabb jellemzői I. rész

Energia és Atomtechnika 36 (1983) 161

3.29. Csom Gy., Szörényi G.: Az üzemanyag újrafeldolgozók (reprocesszáló művek) legfontosabb jellemzői II. rész

            Energia és Atomtechnika 36 (1983) 527

3.30. Gy. Csom: Conditions of Fuel Equilibrium of the Mixed Nuclear Energy Systems

            Periodica Polytechnica – Mechanical Engineering, 28 (1984) 21

3.31. Gy. Csom, S. Fehér: Analysis of the Conditions of Equilibrium of the Mixed Nuclear Energy System (MNES)

            Periodica Polytechnica – Mechanical Engineering, 28 (1984) 51

3.32. Gy. Csom et al.: Xenon-Poisoning under Non-Stationary Operating Conditions in WWER-440 Reactor

Periodica Polytechnica – Mechanical Engineering, 28 (1984) 87

3.33. Csom Gy.: Az emberi tényező szerepe az atomerőmű biztonságos üzemeltetésében

            Energia és Atomtechnika, 37 (1984) 356

3.34. Csom Gy.: Az emberi tényező szerepe az atomerőmű biztonságos üzemeltetésében

            Ergonómia, 1986/4, 225

3.35. Gy. Csom: Optimization of Nuclear Energy Systems in Respect of Fuel Management

Atomkernenergie-Kerntechnik 51 (1987) 172

3.36. Gy. Csom et al.: Radiation field for BNCT experiments

Strahlentherapie und Onkologie, 165 (Februar/März 1989) 78

3.37. Csom Gy.: Néhány gondolat a hazai erőműépítési stratégia kialakításához

Energia és Atomtechnika, 1991/1

3.38. Csom Gy.: Az atomenergia-hasznosítás jelenlegi helyzete és várható alakulása I. rész

Fizikai Szemle XLI. No. 3 (1991)

3.39. Csom Gy.: Az atomenergia-hasznosítás jelenlegi helyzete és várható alakulása II. rész

            Fizikai Szemle XLI. No. 4 (1991)

3.40. Csom Gy.: Az atomenergia-hasznosítás jelenlegi helyzete és várható alakulása III. rész

            Fizikai Szemle XLI. No. 5 (1991)

3.41. Gy. Csom, S. Fehér: Technical-economic analysis of the nuclear fuel cycle of complex thermal nuclear power systems

            Periodica Polytechnica – Physics and Nuclear Sciences, 1, No. 1 (1993) 5-16

3.42. Gy. Csom: Energy-Environment – Society

            Periodica Polytechnica – Humanities and Social Sciences, 1, No. 1 (1993)

3.43. Dr. Csom Gyula és tsi: Magyarország energiapolitikai tézisei 2006-2030 (Bizottsági tanulmány)

            MVM Közlemények XLIII. Évfolyam, különszám, 2006. november

 

4. Proceedings-ben megjelent konferencia-előadások

4.1. Lévai A., Büki G., Csom Gy. et al.: Mutual influences of nuclear power station and co-operating power plant systems

Madridi Energia Világkonferencia, 1960. v/7

4.2. Gy. Csom: Iszledovanyije szisztem atomnüh elektrosztancij sz tocski zrenyija kompleksznovo iszpolzovanyija zapaszov jagyernovo topliva

In Sosztojanyije i perszpektivü rabot po szozdanyiju AESZ sz reaktorami na büsztrüh nejtronah. Szimpozium SZEV,Obnyinszk, 1967; tom 1, sz. 23. SZEV, Obnyinszk, 1968

4.3. Diós I., Csom Gy., Frank L.: Ucsebno-Iszledovatyelszkij Atomnüj Reaktor Budapestszkovo Politechnicseszkovo Universziteta

            Naucsno-Techni-cseszkaja Konferencia, Uljanovszk, 1970. okt.

4.4. Muzsnay L., Gyimesi Z., Csom Gy. és tsi: A Műegyetemi Atomreaktor aktív zónájának mechanikai konstrukciója és gyártási problémái

            Nukleáris Gépipari Konferencia, Budapest, 1970. nov.

4.5. A. Lévai, Gy. Csom: Realistic Evaluation of Nuclear Fuel in Atomic Energy Systems

The 8th World Energy Conference, Bucharest, 1971

4.6. F. Szabó, Gy. Csom et al.: The role of a Research Reactor in Science, Technology and Education in Hungary

The 4 Nuclear Energy Conference, Genf, Sept. 1971

4.7. Gy. Csom et al.: Programm iszledovanyij na universzitetszkom jagyernom reaktore Budapestszkovo Tyechnicseszkovo Universziteta

            KGST Szimpózium, Predeal, 1974

4.8. Gy. Csom i dr.: Ucsebno-Iszledovatyelszkij jagyernüj reaktor Budapestszkovo Tyechnicseszkovo Universiteta

            KGST Szimpózium, Predeal, 1974

4.9. Csom Gy. és tsi.: Bórsav-koncentrációt mérő magyar műszer

II. Vegyipari Gépészeti Konferencia (GTE), Budapest, 1975

A konferencia kiadványa

4.10. Gy. Csom et al.: Gerät für die kontinuierliche Messung der Borsäuerkonzentration des Druckwasser-Reaktors

Nuclex 75, 7-11 Oct. 1975, Basel

4.11. D. Bódizs, Gy. Csom i dr.: Opregyelenyije koncentracij radioaktivnüh produktov gyelenyija i korrozii v vode pervovo kontura AESZ sz reaktorom VVER sz pomoscsu nyeprerüvno rabotajuscsivo gamma-szepktrometra.

            3. Szimpozium po teme 1-1.3 „Vodnoj rezsim, vodopodgatovka i problemü KGO na AESZ; 2-5 nov. 1976, Neubrandenburg, NDK

4.12. Gy. Csom et al.: Konstrukcija i ekszpluatacionnüje dannüje pribora dlja nyeprerüvnovo izmerenyija koncentracii bornoj kiszlotü razrabotannovo na Ucsebnom Reaktore ETU.

3. Szimpozium po teme 1-1.3 „Vodnoj rezsim, vodopodgatovka i problemü KGO na AESZ; 2-5 nov. 1976, Neubrandenburg, NDK

4.13. Gy. Csom, S. Fehér: Realistic Evaluation of the Natural Uranium Demand of Nuclear Power Systems Based on Thermal Reactors proc. of Int. ENS/ANS Conf. „New Directions in Nuclear Energy with Emphasis on Fuel Cycle”, Brussels, Belgium, Apr. 26-30, 1982, ANS Transactions ENC-3, Vol. 40 (1982) 238-239

4.14. Gy. Csom, S. Fehér: Preimuscsesztva i iszlevija szozdanyija regionalnoj szisztemü jagyernoj energetiki

            in Proc. of an International Conference on Nuclear Power Experience, Vienna, 1982. Vol. 5.p. 547. IAEA-CN-42/372.

            IAEA- Vienna, 1983

4.15. Gy. Csom, S. Fehér: Advantages of the Regional Energy System and Conditions for Realizing Such a System;

Proc. of Int. Conf. on Nuclear Power Experinece, CN-42/372, IAEA Vienna Austria, Sept. 13-17, 1982, Vol.5. pp. 545-570 (1983)

4.16. Csom Gy., Fehér S.: A vegyes atomerőmű-rendszer egyensúlyi feltételeinek vizsgálata

BME-KOE jubileumi ülésszak, Budapest, 1983. március 29-30.

1782-1982. Bicentenáriumi tudományos ülés. Műszaki Fizika és Atomtechnika 108-121

4.17. Csom Gy. és tsi.: A xenonmérgezettség instacioner üzemviszonyok közötti alakulása a VVER-440 reaktorban

BME-KOE jubileumi ülésszak, Budapest, 1983. március 29-30.

1782-1982. Bicentenáriumi tudományos ülés. Műszaki Fizika és Atomtechnika 149-154

4.18. Gy. Csom, F. Lévai, G. Keömley: Educational and research activities of the Nuclear Training Reactor of Technical University Budapest.

            IAEA Technical Committee Meeting on Research Activities in Support of National Energy Programmes, Budapest, 10-12, December 1985.

            Research reactor activities in support of national nuclear programmes,

IAEA-TECDOC-409, 163-176.

4.19. Gy. Csom, F. Lévai, G. Keömley: Educational and research activities of the Nuclear Training Reactor of the Technical University Budapest.

            IAEA Seminar on Applied Research and Service Activity for Research Reactor Operations, Copenhagen, Denmark, 9-13, September 1985.

4.20. Lévai, F., Csom, Gy.: Some experience with operation and use of a training reactor.

IAEA Consultant meeting on „Technology and use of low power research reactors”, Peking, KNK, 1985. árp. 29-máj.4.,

Technology and use of low power research reactors

IAEA-TECDOC-384, 127-154.

4.21. Csom Gy., Fehér S.: Some Aspects of the Fuel Reprocessing Development Strategy for Symbiotic Nuclear Energy System. In Back End of the Nuclear Fuel Cycle: Strategies and Options. proc. of a Symposium, Vienna, 11-15 May, 1987, IAEA, Vienna (1988) p. 473. IAEA-SM-294/57 P

4.22. Gy. Csom, É.M. Zsolnay, S. Fehér and E. Virágh: Preliminary experiments for application of boron neutron capture therapy at tha NTI of the Technical University, Budapest;

            Proc. of Technical University of Budapest – Tokai University Symposium, Budapest, 1988, pp. 10-17 (1988)

4.23. Gy. Csom and S. Fehér: Some aspects of the fuel reprocessing development strategy for symbiotic nuclear energy system;

IAEA-SN-294/57, Proc. of Int. Symposium on teh Back-End of the Nuclear Fuel Cycle – Strategies and Options, Vienna, 1987, pp. 473-475 (1988)

4.24. Gy. Csom, S. Fehér: Modeling Fuel Cycle Management of Joint Nuclear Energy Systems Using a Personal Computer

            Proceedings of the fitfh International Conference on Emerging Nuclear Energy Systems, July 3-6, 1989, Karlsruhe, F.R.G. p. 105, World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd., 1989.

4.25. Csom Gy., Élő S., Fehér S., Nemes L.: PC2 – a NPP primary circuit simulation software for personal computer.

            In: ENC ’90:ENS/ANS – Foratom conference transactions, Lion, 1990. Köln: Verlag TÜV Pheinland, 1990. 1648-1651 p.

4.26. Csom Gy., Zsolnay É. M., Szondi E. J.: Investigation of neutron beams for the realization of boron neutron capture therapy.

             In: Neutron beam design development and performance for neutron capture therapy. New York etc.: Plenum Press, 1990. 141-151 p.

4.27. Gy. Csom, S. Élő, S. Fehér, L. Nemes and J. Dávid: PC2 – a personal computer based simulator and educational package for nuclear power plant fundamentals training;

            Proc. of 2nd Int. Conf. on Nuclear Power Plant Safety and Personnel Training, Obninsk, USSR, Oct. 8-11, 1991 (1992)

4.28. Gy. Csom, S. Élő, S. Fehér and L. Nemes: Personal computer based sumulator for VVER-440 nuclear power plant;

            Proc. of IAEA Specialists meeting on training simulators for safe operation in nuclear power plants, Balatonfüred, Hungary, Sept. 24-27, 1991, Organized by CRIP (MTA KFKI) and Paks NPP, pp. 301-309 (1992)

4.29. A. Aszódi, Gy. Csom, S. Fehér: Personal computer based simulators for nuclear power plant fundamentals training; Gépészet ’98, Budapest, 1998. május 28-29.

Proceedings of First Conference on Mechanical Engineering, Springer Hungaria 1998, pp. 812-816., ISBN 963 699 078 6 (1998)

4.30. A. Aszódi, Gy. Csom, S. Fehér: Personal computer based simulators for nuclear engineering education;

            ECN ’98 World Nuclear Congress, Nice, France, October 25-28, 1998, Tranactions Volume IV., ENS Berne, pp. 203-207., ISBN 3-9520691-3-2 (1998)

4.31. A. Aszódi, S. Fehér, Gy. Csom: VVER-440 primary and secondary circuit simulators for educational purposes;

            Jahrestagung Kerntechnik 1999, Karlsruhe, Germany, May 18-21, 1999, Proceedings, pp. 479-482., ISSN 0720-9207 (1999)

4.32. Gy. Csom, S. Fehér, M. Szieberth: Perspectives of waste recycling symbiotic nuclear energy systems,

            5th International Nuclear Technology Symposium, Paks, Hangary, October 4-6, 2000 (in Hungarian)

4.33. Gy. Csom, S. Fehér, M. Szieberth: Improved Method for P&T Strategy Section by Long-term Risk Evaluation of Nuclear Energy Systems;

            Global 2001 – International Conference on Back-End of the Fuel Cycle: From Research to Solutions, September 9-13, 2001, Paris, France (2001)

4.34. Gy. Csom, S. Fehér, M. Szieberth: Analysis of the transmutational capabilities of a novel molten salt reactor concept;

            Proceedings of the 11th Symposium of AER, September 24-28, 2001, Csopak, Hungary, pp. 621-642 (2001)

4.35. Gy. Csom, Sz. Czifrus, S. Fehér, T. Berki: Calculation of spatial weight functions for VVER-440 ex-core neutron detectors;

            Proceedings of the 11th Symposium of AER, September 24-28, 2001, Csopak, Hungary, pp. 711-718 (2001)

4.36. Gy. Csom, S. Fehér, M. Szieberth: Perspectives of waste recycling symbiotic nuclear energy systems;

            The 8th International Conference on Radioactive Waste Management and Environmental Remediation, September 30 - October 4, 2001, Bruges, Belgium (2001)

4.37. B. Yamaji, J. Kópházi, S. Fehér, M. Szieberth, Gy. Csom: A novel molten salt reactor concept to implement the multi-step time-scheduled transmutation strategy;

            Fourth conference of the AER Working Group „F” – Spent Fuel Transmutations, Trest, Czech Republic, April 2-5, 2002 (2002)

4.38. Gy. Csom, S. Fehér, M. Szieberth: A novel molten salt reactor concept to implement the multi-step time-scheduled transmutation strategy; Proceedings of ICONE10: 10th International Conference on Nuclear Engineering, Arlington, Virginia, USA, April 14-18, 2002, ICONE-22688 (2002)

4.39. Gy. Csom, M. Szieberth, S. Fehér: Analysis of the transmutational capabilities of a novel molten salt reactor;

            Proceedings of the PHXSOR 2002, International Conference on the New Frontiers of Nuclear Technology: Reactor Physics, Safety and High-Performance Computing, October 7-10, 2002, Seoul, Korea, Session: Plutonium Disposition and Actinide Burners, 12B-03, ISBN 0-89448-672-1 (2002)

4.40. Bogdán Jamaji, Dr. Gyula Csom, Dr. Attila Aszódi: Three-dimensional umerical investigation of a molten salt reactor concept with the code CFX-5.5;

            Proceedings of the Nuclear Energy for New Europe 2002 International Conference, Deptember 9-12, 2002, Kranjska Gora, Slovenia, ISVN 961-6207-20-2

4.41. Yamaji Bogdán, Csom Gyula, Aszódi Attila: Sóolvadékos reaktormodell termohidraulikai kérdései;

            Nukleáris Technikai Szimpózium, Budapest, 2002. október 3-4, Budapest

4.42. Gy. Csom, S. Fehér, M. Szieberth, Sz. Czifrus: The multiregion molten salt reactor concept;

            Seventh Information Exchange Meeting on Actinide and Fission Product Partitioning and Transmutation, 14-16 October 2002, Jeju, Korea (2002)

4.43. Bogdán Yamaji, Dr. Gyula Csom, Dr. Attila Aszódi: Three-dimensional CFD analysis of a molten salt reactor concept;

             Proceedings of the European Nuclear Conference 2002, October 7-9, 2002, Lille, France

4.44. Yamaji Bogdán, Dr. Csom Gyula, Dr. Aszódi Attila: Sóolvadékos reaktor-modell termohidraulikai kérdései;

            Nukleáris Technikai Szimpózium 2002. október 3-4. Budapest

4.45. Bogdán Yamaji, Dr. Gyula Csom, Dr. Attila Aszódi: Three-dimensional thermohydraulic analysis of molten salt reactor concepts;

            Proceedings of the eleventh International Conference on Nuclear Engineering (ICONE-11), April 20-23, 2003, Tokyo, Japan, JSME-ASME No. 03-209

4.46. Bogdán Yamaji, Dr. Gyula Csom, Dr. Attila Aszódi: Analysis of molten salt thermal-hydraulics using Computational Fluid Dynamics;

            Proceedings of 13th Symposium of AER on VVER Reactor Physics and Reactor Safety, Dresden, Germany, September 22-26, 2003, pp. 755-771, ISBN 963-372-630-1

4.47. J. Kópházi, M. Szieberth, S. Fehér, Gy. Csom, P.F.A. de leege: MCNP based calculation of reactivity loss in circulating fuel reactors;

            Int. Conf. on Nuclear Mathematical and Computational Sciences: A Century in Review, A Century Anew, Gatlinburg, Tennessee, April 6-11, 2003, on CD-ROM, American Nuclear Society (2003)

4.48. S. Fehér, J. Kópházi, B. Yamaji, M. Szieberth, Gy. Csom: Reactor Physics and Thermo-Hidraulics Research on Moltan Salt Reactors at Institute of Nuclear Techniques of BUTE;

            Fifth session of the AER Working Group „f” – Spent Fuel Transmutation, April 22-25, 2003, Modra, Slovakia (2003)

4.49. M. Szieberth, S. Fehér, J. Kópházi. Sz. Czifrus, B. Yamaji, A. Aszódi, Gy. Csom: Reactor Physics and Thermo-Hydraulics Research on Molten Salt Reactors at Institute of Nuclear Techniques of BUTE;

            IAEA CRP (Coordinated Research Project) meeting on „Assessment of Accelerator Driven Systems Dynamics and Safety Physics”, CRP: „Studies of Advanced Reactor Technology, Options for Effective Incineration of Radioactive Waste”, Rez, Czech Republic, 29 September – 1 October 2003 (2003)

4.50. J. Kópházi, M. Szieberth, S. Fehér, Gy. Csom, P.F.A. de Leege: MCNP based calculation of ractivity loss due to fuel circulation in molten salt reactors;

            7th International Conference on Nuclear Criticality Safety, October 20-24, 2003, Tokai-mura, Japan (2003)

4.51. Dr. Csom Gyula: A nukleáris energia és az energiapolitika

            Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó tudományos konferencia, Pécs

            2005. november 9-11

 

5. Fontosabb intézeti tanulmányok

     5.1. Csom, Gy.: Regional Nuclear Power System – Justification and Perspectives BME-TR-/RES/1/79, February, 1979

5.2. Zsolnay, É., Csom, Gy., Szondi, E.: Activation and Decay Characeristics of Radiation Shielding Heavy Concretes

       BME-TR-/RES/6/1981.

5.3. Csom Gy., Fehér S.: A különböző atomerőmű típusok üzemanyagciklus szem-pontjából fontos jellemzői; BME-TR-107/81 (1981)

5.4. Nagy M., Csom Gy., Fehér S., Virágh E.: A PAV I. blokk ellenőrzött zóna dózisviszonyainak vizsgálati programja a fizikai, illetve az energetikai üzembehelyezés során;

       BME-TR-127/82 (1982)

5.5. Csom Gy., Fehér S.: A vegyes atomerőmű-rendszer egyensúlyi feltételeinek vizsgálata; Műszaki fizika éss atomtechnika,

          Bicentenáriumi Tudományos Ülés, 1983. március 29-30,

          BME Fizikai Intézet és Tanreaktor, p. 108.121 (1984)

5.6. Csom Gy., Fehér S.: KGST szinten megvalósítható atomenergia-rendszerek üzemanyagciklusnak vizsgálata;

          BME-TR-159/86, 1986 november (1986)

5.7. Csom Gy. és tsi: Előzetes BNCT kísérletek a BME Nukleáris Technikai Intézet atomreaktorában

          Intézeti tanulmány BME-NTI-168/1987, Budapest 1987. november

5.8. Csom Gy., Fehér S.: Összetett atomerőmű-rendszerek üzemanyagciklusának vizsgálata;

          BME-TR-169/87, 1987 november (1987)

5.9. Csom Gy., Fehér S.: A hazai atomerőműben keletkező kiégett üzemanyag jelentősége a hosszú távú atomerőmű-építés szempontjából;

          BME-NTI-171/88, 1988 január (1988)

5.10. Csom Gy., Fehér S.: URANUS-i: összetett atomerőmű-rendszerek nukleáris üzemanyag-gazdálkodásának interaktív szimulációjára szolgáló számítógépi program IBM PC/AT számítógépre;

          BME-TR-177/88 (1988)

5.11. Csom Gy., Fehér S.: A hazai atomerőműben keletkező kiégett üzemanyag újrahasznosítása hosszú távú atomerőmű-építési programban (műszaki-gazdasági elemzés);

          BME-TR-180/89 (1989)

5.12. Csom Gy., Fehér S.: URANUS-ie – összetett atomenergia-rendszerek gazdasági értékelésének interaktív szimulációja IBM PC/AT számítógépen; BME-NTI-183/89, 1989 december (1989)

5.13. Csom Gy., Fehér S.: URANUS-ie – Összetett atomerőmű-rendszerek üzemanyaggazdálkodásának műszaki-gazdasági elemzésére szolgáló interaktív szimulációs számítógépi program IBM PC/AT számítógépre (Programleírás és felhasználói útmutató);

          BME-NTI-185/89, 1989 november (1989)

5.14. Csom Gy., Élő S., Fehér S., Lengyel Z., Nemes L., Szepessy B.: Mérési gyakorlatok a PC2 szimulátorra;

          BME-NTI-RES-189/90 (1990)

5.15. Csom Gy., Fehér S.: URANUS-it – összetett termikus atomerőmű-rend-szerek üzemanyag-gazdálkodásának műszaki-gazdasági elemzésére szolgáló interaktív szimulációs számítógépi program IBM PC/AT számítógépre (Programleírás és felhasználói útmutató);

          BME-NTI-193/90, 1990 november (1990)

5.16. Csom Gy., Fehér S.: URANUS-it: termikus reaktorokat tartalmazó összetett atomenergia-rendszerek gazdasági értékelésének interaktív szimulációja IBM PC/AT számítógépen;

          BME-NTI-194/90, 1990 december (1990)

5.17 Csom Gyula, Bede Gábor, Gács Iván: Az atomenergia-hasznosítás jelenlegi helyzete és várható alakulása. Atomerőművek.

          Intézeti tanulmány, BME-NTI-194(1990) 114 p.

5.18. Aszódi Attila, Dr. Csom Gyula, Lengyel Zoltán, Nemes László, Dr. Szepessy Barna: Hallgatói gyakorlatok a Gőzfejlesztő analizátor programhoz.

          KK tanulmány, BME Nukleáris Technikai Intézet, 1993, p 103., pp. 1.1-1.19., 2.1-2.12.

5.19. Aszódi Attila, Dr. Czinder Jenő, Dr. Csom Gyula, Dr. Gács Iván: VVER-440-es nyomottvizes atomerőművi blokk szekunderköri szimulációs programjának fizikai-matematikai modellje.

          KK tanulmány, BME Nukleáris Technikai Intézet, 1993. december p. 89.

5.20. Balázs L., Bódizs D., Csom Gy., Fehér S., Gyurkócza Cs.: Gőzfejlesztőben történő szivárgásmérés atomerőműben;

          BME-NTI tanulmány (1993)

5.21. Aszódi Attila, Dr. Csom Gyula: A szekunderköri szimulátorra tervezett hallgatói gyakorlatok vázlata.

          KK tanulmány, BME Nukleáris Technikai Intézet, 1993. december, p. 12.

5.22. Dr. Csom Gyula, Dr. Aszódi Attila: Hallgatói gyakorlatok az SSIM atomerőművi szekunderköri szimulációs programhoz.

          BME Nukleáris Technikai Intézet, 1993-1998, p. 127.

5.23. Dr. Csom Gyula, Aszódi Attila, Fehér Ákos, Lőrincz János, Nemes László: Hallgatói gyakorlatok az SSIM atomerőművi szekunderköri szimulációs programhoz – 3. fejezet, Gyakorlatok és segédanyagok (továbbfejlesztett változat).

          KK tanulmány, BME Nukleáris Technikai Intézet, 1995. április, p. 28.

5.24. Aszódi Attila, Dr. Csom Gyula: Továbbfejlesztett modell az SSIM atomerőművi szekunderköri szimulációs programhoz.

          KK tanulmány, BME Nukleáris Technikai Intézet, 1995. március, p. 18.

5.25. Dr. Aszódi Attila, Dr. Csom Gyula, Dr. Fehér Sándor, Fehér Ákos, Lőrincz János: Kezelési útmutató a PC2 v3.0 primerköri szimulációs programhoz. Budapest, 1997. október,

          BME NTI-229/1997, p. 30.

5.26. Dr. Aszódi Attila, Dr. Csom Gyula: Oktatói segédlet az SSIM atomerőművi szekunderköri szimulációs programhoz készült hallgatói gyakorlatokhoz, 1997. október,

          BME-NTI-230/1997, p. 500.

5.27. Csom Gy., Szieberth M., Fehér S.: Az atomerőművek által termelt nagy aktivitású, hosszú felezési idejű radioaktív hulladékok transzmutációja; Kutatási jelentés, BME-NTI-238/1999, 1999. november (1999),

5.28. Csom Gy., Fehér S., Szieberth M.: A kétszeresen zárt tiszta atomenergia-rendszerek megvalósításának lehetőségei;

          V. Nemzetközi Atomtechnikai Szimpózium, Paks, 2000. október 4-6. (2000)

5.29. Csom Gy., Fehér S., Czifrus Sz.: VVER-440 reaktor aktív zónája és az ex-core detektorok közötti fluxus-átviteli függvény meghatározása Monte Carlo módszerrel;

          BME-NTI-245/2000, Budapest (2000)

5.30. Csom Gy., Fehér S., Szieberth M.: Nagy aktivitású hulladékok hosszú felezési idejű izotópjainak transzmutációja;

          BME-NTI, 30.323/99 sz. K+F szerződés kutatási jelentés, 2000. november 30 (2000)

5.31. Gy. Csom, S. Fehér, M. Szieberth: Improved Method for P&T Strategy Selection by Long-term Risk Evaluation of Nuclear Energy Systems; Global 2001 International Conference on Back-End of the Fuel Cycle: From Research to Solutions, September 9-13, 2001, Paris, France (2001)

5.32. Csom Gy., Fehér S., Czifrus Sz.: KNK-4 ex-core detektor VVER-440 aktív zónára vonatkozó térbeli transzmutációja;

          BME-NTI-252/2001, Budapest (2001)

5.33. Fehér S., Czifrus Sz., Csom Gy.: KNK-4 ex-core detektor VVER-440 aktív zónára vonatkozó térbeli súlyfüggvényének meghatározása Monte Carlo módszerrel;

          Összefoglaló kutatási jelentés,

          BME-NTI-258/2002, Budapest, 2002. május 15. (2002)

5.34. Csom Gy., Fehér S., Szieberth M.: Nagy aktivitású hulladékok hosszú felezési idejű izotópjainak transzmutációja, Rendszerszintű elemzés;

          Kutatási jelentés, Szerz.. sz.: BME-30.323/99, p. 56.,

          BME-NTI-259/2002, 2002. július 31. (2002)

5.35. Fehér S., Kópházi J., Czifrus Sz., Csom Gy.: A 2. blokki tisztítótartályra vonatkozó kritikussági számítások normál és sérült geometria mellett;

          PARt felkérésre készített tanulmány,

          BME NTI, Budapest, 2003. május 6. (2003)

5.36. Szatmáry Z., Fehér S., Csom Gy., Kópházi J., Czifrus Sz.: A 2. blokki meghibásodott tisztítóberendezés reaktivitására vonatkozó számítások;

          BME-NTI-274/2003, p. 51., Budapest, 2003. december (2003)

5.37. Dr. Aszódi A., Boros I., Dr. Csom Gy. és tsi: Új atomerőművi blokk kommunikációs háttértanulmánya

          BME Nukleáris Technikai Intézete, 2008. április 30,

          BME-NTI-421/2008

 

 

 

 

6. Jelentősebb egyéb tanulmányok

6.1. Dr. Csom Gyula és szerző társai: A csernobili atomerőmű-baleset – Lehetséges okok és következmények

          OMIKK, Budapest, 1986. június

6.2. Dr. Csom Gyula: nemzetközi összefogás a 21. század atomenergetikájáért

          Budapest, 2005. április

6.3. Dr. Csom Gyula és szerző társai: A nukleáris energia szerepe a jövő energiaellátásában különös tekintettel a paksi atomerőmű jövőjére

          Budapest, 2006. január

6.4. Dr. Csom Gyula és szerző társai: Magyarország energiapolitikai tézisei 2006-2030.

          Budapest, 2006. június 25.

          Megjelent az MVM Közleményei külön számában is 2006. novemberben

 

7. Szabadalom

7.1. Csom Gyula, Aszódi Attila, Fehér Sándor, Szieberth Máté: Eljárás radioaktív hulladékok transzmutálására

          Magyar Szabadalmi Hivatal által elfogadott szabadalom. Lajstrom szám: 226177. Dátum: 2008. április 28.

7.2. Gyula Csom, Attila Aszódi, Sándor Fehér, Máté Szieberth: „Time-scheduled multistep transmutational method for radioactive wastes and its implementation by multiregion molten salt transmutational device”. Beadva: 2002. szeptember. Az Európai Unió Szabadalmi Hivatala által elfogadásra felterjesztett szabadalmi bejelentés. Az EU különböző országaiban, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában elbírálás alatt.