logo_left header_right
     
 BME NTI > Munkatársak > Dr. Csom Gyula > Oktatás

Oktatási tevékenység

 

            A BME-n belüli oktatási tevékenységemet kezdettől fogva az jellemezte, hogy nem csak közvetlenül az oktatási munkában vehettem részt, hanem hathatósan közreműködhettem — sok esetben irányítóként — az oktatás, szakemberképzés tervezésében és megszervezésében, a tantervek kidolgozásában. A Hőerőművek Tanszéken az 50-es évek utolsó harmadában, a 60-as évek elején Lévai András professzor vezetésével, kollégáimmal együtt megszerveztük a BME Gépészmérnöki Karán az atomenegetikai, nukleáris technikai graduális és szakmérnöki képzést, 1960-ban elindítottuk az első 2 éves atomenergetikai szakmrénöki tanfolyamot. Magyarországon ez volt az első szakmérnökképzés. Ebben két tárgy — Reaktorelmélet, valamint Atomerőművek felépítése és berendezése — előadását tartottam, az elsőt egyedül, a másikat két kollgámmal közösen Mindkettőből egyetemi jegyzetet írtunk 1960-ban, illetve 1962-ben. A szakmérnök tanfolyamon kidolgozott tárgyak nagy mértékben elősegítették a graduális tárgyak kidolgozását is. Részt vettem Lévai professzor Elméleti reaktortechnikai című tantágyának előadásaiban, az ahhoz szükséges egyetemi jegyzetek elkészítésében az 1960-as évek első felében. Emellett nagyon sok diplomaterv készítését irányítottam. Kidolgoztam és előadtam a Radioizotópok alkalmazása az energetikai méréstechnikában című tantárgyat. Ehhez megterveztem a tanszék izotóplaboratóriumát és irányítottam létrehozását, kidolgoztam az itt folyó mérési programot és mérési útmutatók egy részét.

            Az Egyetemi Atomreaktor, majd a köréje szervezett Nukleáris Technikai Intézet megszületése magasabb szintre emelte atomenergetikai oktatási tevékenységemet. Irányításommal nagyon sok új tantárgyat dolgoztunk ki. Közülük több éven keresztül oktattam a reaktorfizika, a reaktorelmélet, az atomerőművek, az atomerőművek üzemtana című tárgyakat és irányításommal kezdtük el az általunk kifejlesztett szoftver szimulátoron a szimulátoros gyakorlatokat. A NAÜ felkérésére külföldi szakemberek számára szervezett 1-3 hónapos tanfolyamokon háromszor láttam el a course director-i feladatokat. Számos tanfolyamot vezettem a paksi atomerőmű szakembereinek kiképzésére. Jelenlegi oktatási tevékenységem általában az átfogó, esetenként nagy rendszerek oktatására terjed ki: Atomreaktorok üzemtana, Energetikai atomreaktorok üzeme I. és II., Atomenergia-rendszerek, Atomenergetikai alapismeretek, a Fenntartható fejlődés és atomenergetika. Ezeket a tárgyakat elsősorban a fizikus, az energetikai mérnök és a gépészmérnök graduális szakokon és egyeseket szakmérnöki tanfolyamokon oktatom. Ezeken kívül — ugyan csökkenő mértékben — részt veszek diplomatervezők és doktoranduszok munkájának irányításában. Tapasztalataimat hasznosítja az intézet a különböző tantervek kidolgozásában is.