logo_left header_right
     
 BME NTI > Munkatársak > Csige András > Oktatás > Nukleáris leszerelés ellenőrző kérdések

Utolsó módosítás dátuma: 2015-12-04 09:57:52

Amelyik kérdésnél nincs külön jelölve, ott a kérdésre adott helyes válasz 1, a hibás pedig 0 pontot ér. Amelyik kérdésnél több helyes válasz van, ott csak a „mindkettő” vagy „mindegyik” opció bejelölése ér pontot!


1. Milyen elektromos töltésű az atom? (1 pont, hibás válasz -3 pont)


a.) Pozitív

b.) Negatív

c.) Semleges


2. Milyen elektromos töltésű az atommag? (1 pont, hibás válasz -3 pont)


a.) Pozitív

b.) Negatív

c.) Semleges


3. Milyen elektromos töltésű az elektron? (1 pont, hibás válasz -3 pont)


a.) Pozitív

b.) Negatív

c.) Semleges


4. Milyen elektromos töltésű az alfa részecske?


a.) Pozitív

b.) Negatív

c.) Semleges


5. Milyen elektromos töltésű a béta részecske?


a.) Pozitív

b.) Negatív

c.) Semleges


6. Milyen elektromos töltésű a gamma részecske?


a.) Pozitív

b.) Negatív

c.) Semleges


7. Melyik az alábbiak közül a legnagyobb nyugalmi tömegű részecske?


a.) alfa részecske

b.) béta részecske

c.) gamma részecske


8. Miből áll a katódsugárzás?


a.) Elektronokból.

b.) Protonokból.

c.) Ionokból.


9. Mit bizonyított a Becquerel által uránnal végzett kísérlet?


a.) Az urán a nap sugárzásának hatására láthatatlan sugarakat bocsát ki.

b.) Az urán a nap sugárzásának hatása nélkül is láthatatlan sugarakat bocsát ki.


10. Mit bizonyított a Rutherford-féle szóráskísérlet?


a.) Az atom pozitív töltésű „masszából”, és abban elhelyezkedő elektronokból áll.

b.) Az atom atommagból és a mag körül elhelyezkedő elektronokból áll.


11. Mit jellemez a bomlásállandó?


a.) Annak a valószínűsége, hogy egy radioaktív atommag a következő másodpercben elbomlik.

b.) Annak a valószínűsége, hogy egy radioaktív atommag a következő felezési ideje alatt elbomlik.

c.) Az az idő, ami alatt egy radioaktív atommag biztosan elbomlik.


12. Hogyan változik egy radioaktív anyag aktivitása időben?


a.) Exponenciális függvény szerint csökken.

b.) Exponenciális függvény szerint nő.

c.) Lineáris függvény szerint csökken.


13. Hogyan épül fel az atom?


a.) A darab proton és A-Z darab elektron a magban, Z darab elektron a mag körüli elektronhéjban.

b.) Z darab proton és A-Z darab neutron a magban, Z darab elektron a mag körüli elektronhéjban.

c.) A darab proton és A-Z darab neutron a magban, Z darab elektron a mag körüli elektronhéjban.


14. Hogyan változik az atommag alfa részecske kibocsátása esetén?


a.) Nukleonok száma nem változik, csak a magenergia csökken.

b.) Neutronok száma kettővel csökken, protonok száma kettővel csökken, tömegszám néggyel csökken.

c.) Neutronok száma eggyel csökken, protonok száma eggyel nő, tömegszám nem változik.


15. Hogyan változik az atommag béta részecske kibocsátása esetén?


a.) Nukleonok száma nem változik, csak a magenergia csökken.

b.) Neutronok száma kettővel csökken, protonok száma kettővel csökken, tömegszám néggyel csökken.

c.) Neutronok száma eggyel csökken, protonok száma eggyel nő, tömegszám nem változik.


16. Hogyan változik az atommag gamma részecske kibocsátása esetén?


a.) Nukleonok száma nem változik, csak a magenergia csökken.

b.) Neutronok száma kettővel csökken, protonok száma kettővel csökken, tömegszám néggyel csökken.

c.) Neutronok száma eggyel csökken, protonok száma eggyel nő, tömegszám nem változik.


17. Milyen reakció alapján működnek az izotópos neutronforrások?


a.) 9Be(n,alfa)

b.) 12C(n,alfa)

c.) 9Be(alfa,n)


18. Az alábbiak közül melyik állítás igaz?


a.) Az urán természetes bomlási sorában az urántól magasabb rendszámú elemek találhatóak.

b.) Az urán természetes bomlási sorában az urántól alacsonysabb rendszámú elemek találhatóak.


19. Az alábbiak közül melyik állítás igaz?


a.) Az urán természetes bomlási sorában csak alfa-bomló izotópok találhatóak.

b.) Az urán természetes bomlási sorában csak béta-bomló izotópok találhatóak.

c.) Az urán természetes bomlási sorában alfa- és béta-bomló izotópok is találhatóak.


20. Az alábbi állítások közül melyik igaz?


a.) A kisebb energiájú, lassabb neutronok nagyobb valószínűséggel lépnek reakcióba az atommagokkal.

b.) A nagyobb energiájú, gyorsabb neutronok nagyobb valószínűséggel lépnek reakcióba az atommagokkal.

c.) A neutronok „reakcióképessége” nem függ a sebességüktől.


21. A láncreakció során...


a.) …egy fizikai vagy kémiai folyamat valamelyik reakciótermékét használjuk fel a folyamat fenntartásához.

b.) ...az egységnyi idő alatt felszabaduló energia, illetve átalakuló anyag mennyisége mindig állandó.

c.) ...minden esetben energia betáplálásra van szükség.


22. Hahn és Strassmann 1938-as kísérlete…

a.) rádiumot mutatott ki az urán bomlástermékei között.

b.) báriumot mutatott ki az urán bomlástermékei között.

c.) báriumot mutatott ki az urán hasadási termékei között.


23. Az alábbiak közül melyek keletkeznek maghasadás során?

a.) Kis tömegszámú atommagok.

b.) Közepes tömegszámú atommagok.

c.) Nagy tömegszámú atommagok.


24. Az alábbiak közül melyek keletkeznek maghasadás során?

a.) Alacsony energiájú neutronok.

b.) Közepes energiájú neutronok.

c.) Nagy energiájú neutronok.


25. Az alábbiak közül melyek végzik a hasítások túlnyomó részét atombombában?

a.) Alacsony energiájú neutronok.

b.) Közepes energiájú neutronok.

c.) Nagy energiájú neutronok.


26. Az alábbiak közül melyek végzik a hasítások túlnyomó részét termikus (moderátort tartalmazó) atomreaktorban?

a.) Alacsony energiájú neutronok.

b.) Közepes energiájú neutronok.

c.) Nagy energiájú neutronok.


27. Az alábbiak közül melyik igaz szubkritikus állapotban lévő atomreaktorra?

a.) keff<1

b.) keff=1

c.) keff>1


28. Az alábbiak közül melyik igaz kritikus állapotban lévő atomreaktorra?

a.) keff<1

b.) keff=1

c.) keff>1


29. Az alábbiak közül melyik igaz szuperkritikus állapotban lévő atomreaktorra?

a.) keff<1

b.) keff=1

c.) keff>1


30. Az alábbiak közül melyiket használták a chicagoi atommáglyában moderátorként?

a.) Urán-dioxid.

b.) Nagy tisztaságú grafit.

c.) Kadmium.


31. Az alábbiak közül melyiket használták a chicagoi atommáglyában üzemanyagként?

a.) Urán-dioxid.

b.) Nagy tisztaságú grafit.

c.) Kadmium.


32. Az alábbiak közül melyiket használták a chicagoi atommáglyában neutronméregként?

a.) Urán-dioxid.

b.) Nagy tisztaságú grafit.

c.) Kadmium.


33. Nagyságrendileg mennyi a generációs idő az atombombában?

a.) 1 shake

b.) 100 mikroszekundum

c.) 100 miliszekundum


34. Nagyságrendileg mennyi a generációs idő a termikus atomreaktorban?

a.) 1 shake

b.) 100 mikroszekundum

c.) 100 miliszekundum


35. Az alábbiak közül melyik lehet atomreaktor üzemanyaga?

a.) HEU

b.) LEU

c.) egyik sem

d.) mindkettő


36. Az alábbiak közül melyik lehet ágyú típusú (gun-type) atombomba üzemanyaga?

a.) HEU

b.) LEU

c.) egyik sem

d.) mindkettő


37. A CALUTRON-ban milyen formában van jelen az urán?

a.) Urán ionok.

b.) Urán-tetraklorid.

c.) Urán-hexafluorid.


38. Az alábbiak közül melyik igaz a CALUTRON-ra?

a.) Kis elválasztási hatásfok

b.) Kis hozam

c.) Kis energiaigény


39. A gázdiffúziós berendezésben milyen formában van jelen az urán?

a.) Urán ionok.

b.) Urán-tetraklorid.

c.) Urán-hexafluorid.


40. Dúsításnál miért az urán fluorvegyületeit érdemes használni?

a.) Korróziós okok miatt.

b.) A fluor elektronszerkezete miatt.

c.) A fluor atommag összetétele miatt.


41. Az alábbiak közül melyik igaz a gázcentrifugára?

a.) Egyszerű technológia.

b.) Nagy helyigény.

c.) Kis energiaigény.


42. A gázcentrifugában milyen formában van jelen az urán?

a.) Urán ionok.

b.) Urán-tetraklorid.

c.) Urán-hexafluorid.


43. A lézeres urándúsítási eljárások a lézerfény mely tulajdonságán alapulnak?

a.) Monokromatikus.

b.) Térben koherens.

c.) Nagy energiasűrűség érhető el vele.


44. Miről szólt a „Megatons to Megawatts” program?

a.) Hidegháborús eredetű orosz HEU felhasználása atomerőművekben.

b.) Villamosenergia termelés békés célú föld alatti atomrobbantásokkal.

c.) Katonai célú reprocesszáló művek átállítása polgári célra.


45. Az alábbiak közül melyik lehet ágyú típusú (gun-type, Little Boy) atombomba üzemanyaga?

a.) Dúsított urán

b.) Fegyver minőségű plutónium

c.) egyik sem

d.) mindkettő


46. Az alábbiak közül melyik lehet implóziós típusú (Fat Man) atombomba üzemanyaga?

a.) Dúsított urán

b.) Fegyver minőségű plutónium

c.) egyik sem

d.) mindkettő


47. Szükséges-e kísérleti robbantás az ágyú típusú (gun-type, Little Boy) atombomba kifejlesztéséhez?

a.) Nem.

b.) Csak akkor, ha plutónium üzemanyaggal tervezik használni.

c.) Igen.


48. Az alábbiak közül melyik igaz a fegyver minőségű plutóniumra?

a.) Általában hosszú besugárzási idő szükséges az előállításához.

b.) Általában rövid besugárzási idő szükséges az előállításához.

c.) A besugárzási idő nem befolyásolja a plutónium minőségét.


49. Az alábbiak közül melyiket lehetne legjobban felhasználni fegyver minőségű hasadóanyag előállításához?

a.) MAGNOX (grafit moderátoros, gázhűtésű reaktor).

b.) BWR (forralóvizes reaktor).

c.) PWR (nyomottvizes reaktor).


50. Az alábbiak közül melyiket lehetne legjobban felhasználni fegyver minőségű hasadóanyag előállításához?

a.) RBMK (grafit moderátoros, vízhűtésű reaktor).

b.) VVER (nyomottvizes reaktor).

c.) BWR (forralóvizes reaktor).


51. Mi volt a hanfordi reaktorok moderátora?

a.) Könnyűvíz.

b.) Nehézvíz.

c.) Grafit.


52. Mi volt a hanfordi reaktorok üzemanyaga?

a.) Fém urán.

b.) Urán-dioxid.

c.) Plutónium.


53. Mi volt a hanfordi reaktorok hűtőközege?

a.) Könnyűvíz.

b.) Nehézvíz.

c.) Levegő.


54. A plutónium kiégett üzemanyagból történő vegyi elválasztásához szükséges eljárásokat mire alapozzák?

a.) A plutónium különböző oxidációs állapotaira.

b.) A plutónium különböző allotróp módosulataira.

c.) A plutónium különböző tömegű izotópjaira.


55. Az implóziós robbanóeszközök megfelelő hatásfokú működéséhez van-e szükség indító neutronforrásra?

a.) Igen.

b.) Általában nem, kivéve a kompozit üzemanyag felhasználásával készülteket.

c.) Nem.


56. Az ágyú típusú robbanóeszközök megfelelő hatásfokú működéséhez van-e szükség indító neutronforrásra?

a.) Igen.

b.) Általában nem, kivéve a kompozit üzemanyag felhasználásával készülteket.

c.) Nem.


57. Az alábbi fúziós reakciók közül melyik megy végbe a legalacsonyabb hőmérsékleten?

a.) 21D+31T → 42He + n

b.) 21D+21D→ 32He + n

c.) 21D+21D→ 31T + p


58. A Teller-Ulam-féle hidrogénbombában mit használnak a fúziós kapszula összesűrítéséhez?

a.) Hagyományos robbanóanyagokkal létrehozott lökéshullámot.

b.) Atombombával létrehozott neutronsugárzást.

c.) Atombombával létrehozott röntgensugárzást.


59. Min alapul a légköri nukleáris robbantások műholdas detektálása?

a.) Az észlelt fény fekvenciaspektrumában található csúcsokon.

b.) Az észlelt fény intenzitásának időbeli változásán.

c.) Mindkettő.

d.) Egyik sem.


60. A gamma sugárzás egészségkárosító hatásának mértéke mitől függ elsősorban?

a.) A sugárzás által létrehozott dózisteljesítménytől.

b.) A sugárzás által okozott dózistól.

c.) A sugárzást alkotó fotonok maximális energiájától.


61. Külső sugárforrásként az alábbiak közül melyik a legveszélyesebb?

a.) Alfa-bomló izotóp.

b.) Béta-bomló izotóp.

c.) Gamma-bomló izotóp.


62. A determinisztikus hatás esetén…

a.) van küszöbdózis, ami alatt nincs érzékelhető hatás.

b.) nincs küszöbdózis, és ez egyértelműen be is van bizonyítva.

c.) a jelenleg használt elmélet szerint nincs küszöbdózis.


63. A sztochasztikus hatás esetén…

a.) van küszöbdózis, ami alatt nincs érzékelhető hatás.

b.) nincs küszöbdózis, és ez egyértelműen be is van bizonyítva.

c.) a jelenleg használt elmélet szerint nincs küszöbdózis.


64. Az alábbiak közül melyik pozitív biztonsági garancia?

a.) No first use.

b.) NATO 5. cikkely.

c.) Mindkettő.

d.) Egyik sem.


65. Az alábbiak közül melyik negatív biztonsági garancia?

a.) No-first-use.

b.) NATO 5. cikkely.

c.) Mindkettő.

d.) Egyik sem.


66. Sorolja fel az atomsorompó szerződés első hét pontját! (nem kell szó szerint) (7 pont)

a.)

b.)

c.)

d.)

e.)

f.)

g.)


67. Sorolja fel az atomhatalmakat! (5 pont)

a.)

b.)

c.)

d.)

e.)


68. Sorolja fel az atomfegyvermentes övezeteket! (7 pont)

a.)

b.)

c.)

d.)

e.)


69. A CTBTO szerződés életbe lépéséhez mely országoknak kell ratifikálnia azt?

a.) Legalább az atomfegyverrel rendelkező országoknak.

b.) Legalább az atomreaktorral rendelkező országoknak.

c.) Minden ENSZ tagállamnak.


70. Soroljon fel 4 technológiát, amivel a CTBTO Nemzetközi Megfigyelő Rendszer állomásai folyamatosan monitorozzák, hogy történt-e nukleáris robbantás a Földön! (4 pont)

a.)

b.)

c.)

d.)


71. Az átfogó biztosítéki egyezmény…

a.) ...alapja az állam deklarációja a nukleáris anyagokról és azokat előállító/felhasználó létesítményekről.

b.) ...multilaterális egyezmény a részes ország és az atomhatalmak között.

c.) ...alapján az államnak rendszeresen be kell számolnia a nukleáris kutatási projektjeiről.


72. A kiegészítő jegyzőkönyv…

a.) ...alapja az állam deklarációja a nukleáris anyagokról és azokat előállító/felhasználó létesítményekről.

b.) ...multilaterális egyezmény a részes ország és az atomhatalmak között.

c.) ...alapján az államnak rendszeresen be kell számolnia a nukleáris kutatási projektjeiről.


73. Mi a magas dúsítású urán / HEU definíciója?

a.) 235U és 238U keveréke, ahol a 235U részaránya 20% vagy több.

b.) 235U és 238U keveréke, ahol a 238U részaránya 20% vagy több.

c.) 235U és 238U keveréke, ahol a 235U részaránya 90% vagy több.


74. Az alábbiak közül melyik számít nukleáris robbanóeszközben használható anyagnak?

a.) Nyomottvizes reaktor kis kiégetettségű üzemanyagának reprocesszálásával nyert plutónium (0,14% 238Pu, 82.95% 239Pu, 11,91% 240Pu, 4,67% 241Pu, 0,33% 242Pu)

b.) Nyomottvizes reaktor nagy kiégetettségű üzemanyagának reprocesszálásával nyert plutónium (1,79% 238Pu, 55.46% 239Pu, 22,85% 240Pu, 14,36% 241Pu, 5,54% 242Pu)

c.) Mindkettő.

d.) Egyik sem.


75. Az alábbiak közül melyik anyagtípus konverziós ideje a legrövidebb?

a.) fém Pu, HEU vagy 233U

b.) PuO2, HEU vagy 233U oxid

c.) Besugárzott üzemanyagban lévő Pu, HEU vagy 233U


76. Mennyi a plutónium szignifikáns mennyisége?

a.) 4 kg

b.) 8 kg

c.) 25 kg

d.) 75 kg


77. Mennyi a magas dúsítású uránban lévő 235U szignifikáns mennyisége?

a.) 4 kg

b.) 8 kg

c.) 25 kg

d.) 75 kg


78. Mennyi az alacsony dúsítású uránban lévő 235U szignifikáns mennyisége?

a.) 4 kg

b.) 8 kg

c.) 25 kg

d.) 75 kg


Nukleáris törvényszéki analitikai labor kérdések.