logo_left header_right
     
 BME NTI > Főoldal, hírek
2013.05.13. 06:45

Sikeres szereplés az XXXI. OTDK konferencián

Kategória: Oktatás
Szerző: szabados

A BME NTI hallgatói kiemelkedő sikereket értek el a XXXI. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika, valamint a Műszaki Tudományok Szekciókban. Míg a Műegyetemen rendezett FiFöMa Szekcióban a Fúziós plazmafizika csoport hallgatói nyertek két I. díjat és egy II. díjat, addig a Műszaki Tudományok Szekcióban a Termohidraulika csoport hallgatói nyertek I. és II. díjat.

 

A BME NTI hallgatói kiemelkedő sikereket értek el a 2013 tavaszán megrendezett XXXI. OTDK  konferencia Fizika Földtudományok és Matematika, valamint a Műszaki Tudományok Szekciókban.

A Műszaki Tudományok Szekcióban a következő eredmények születtek:

  • Tiborcz Lívia az 5.A Energetika, hőtan és áramlástani folyamatok, berendezések tagozatban I. díjat kapott „Négyszögrácsba rendezett pálcakötegben kialakuló turbulens áramlás vizsgálata” című dolgozatával (témavezető: Tóth Sándor, BME NTI Termohidraulika csoport)
  • Babcsány Boglárka és Kovács Arnold az 5.D Energetika, hőtan és áramlástani folyamatok, berendezések tagozatban II. díjat kaptak „A BME NTI Oktatóreaktor szubcsatorna modelljének vizsgálata PIV/LIF méréstechnikával” című dolgozatával (témavezető: Yamaji Bogdán, BME NTI Termohidraulika csoport)

 

A Fizika Földtudományok és Matematika Szekcióban a következő eredmények születtek:

·         Kómár Anna a Plazma- és reaktorfizika tagozatban I. díjat kapott „Interaction between runaway electrons and whistler waves in tokamak plasmas” című dolgozatával (témavezető: Fülöp Tünde, Chalmers; Pokol Gergő, BME NTI Fúziós plazmafizika csoport)

·         Czopf Anna az Optika tagozatban I. díjat kapott „A KSTAR tokamak nyalábemissziós diagnosztikájában működő leképező rendszer tervezése és tesztelése” című dolgozatával (témavezető: Erdei Gábor, BME AF; Pokol Gergő, BME NTI Fúziós plazmafizika csoport)

·         Horváth László a Plazma- és reaktorfizika tagozatban II. díjat kapott „Tranziens plazmahullámok által okozott gyorsionveszteségek kvantitatív jellemzése” című dolgozatával (témavezető: Papp Gergely; Pokol Gergő, BME NTI Fúziós plazmafizika csoport)

·         Papp Ildikó a Bio- és biológiai fizika tagozatban kiemelt különdíjat kapott „Sugárterápiás kezelések szórt sugárterhelésének vizsgálata Monte Carlo szimulációkkal” című dolgozatával (témavezető: Czifrus Szabolcs, BME NTI)

·         Guszejnov Dávid a Plazma- és reaktorfizika tagozatban kiemelt különdíjat kapott „Transient currents caused by sudden cooling in tokamak plasmas” című dolgozatával (témavezető: Fülöp Tünde, Chalmers; Pokol Gergő, BME NTI Fúziós plazmafizika csoport)

·         Meszlényi Regina Júlia a Bio- és biológiai fizika tagozatban dicséretben részesült „A szonoelasztográfiás módszerek fejlődési irányai – a kvázisztatikus elasztográfia alkalmazási lehetőségei” című dolgozatával (témavezető: Dóczi Rita, BME NTI)

·         Halász Máté Gergely a Plazma- és reaktorfizika tagozatban dicséretben részesült „Másodlagos aktinidák transzmutációjának vizsgálata gázhűtésű gyorsreaktorokat tartalmazó nukleáris üzemanyag-ciklusban” című dolgozatával (témavezető: Szieberth Máté, BME NTI)

Gratulálunk a hallgatóknak és további sikeres kutatómunkát kívánunk!

Ez úton is köszönjük a szponzoroknak a támogatást!